1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pravidelné přednáškové večery s diskuzí duben - červen 2020

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci dubnu - červnu 2020 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.


DNE 6. DUBNA 2020

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

HENERŮV VEČER

K jubileu prof. MUDr. Soni Nevšímalové, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

1. Růžička E.: Představení jubilantky (10 min.)

2. Příhodová I.: Alternující hemiplegie dětského věku – od klinického obrazu ke genetické příčině

(15 min.)

3. Dušek P.: Wilsonova nemoc z pohledu neurologa (15 min.)

4. Šonka K.: Centrální hypersomnie. Současný pohled a česká stopa (15 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 13. DUBNA 2020 VELIKONOCE


DNE 20. DUBNA 2020

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě

Přednosta: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

TRAPLŮV VEČER

Aktuální problémy péče o novorozence

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Feyereisl J.: Úvodní slovo (5 min.)

2. Straňák Z.: Aktuální problémy péče o novorozence (10 min.)

3. Berka I.: Současné možnosti diagnostiky novorozenecké sepse (9 min.)

4. Korček P.: Neonatální a dlouhodobá morbidita u monochoriálních dvojčat (9 min.)

5. Šaňáková P.: Implementace vývojové péče na novorozeneckém oddělení (9 min.)

6. Korček P.: Postavení denzitometrie v diagnostice osteopatie nedonošených (9 min.)

7. Staníčková Z.: Psycho-sociální podpora rodičů perinatálně ohrožených novorozenců (9 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 27. DUBNA 2020

Přednáškový večer I. Interní kliniky 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

INTERNÍ KLINIKA 2. LF UK a FNM

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

1. Kopecká E., Piťha J.: Kikuchi-Fujimotova choroba (12 min.)

2. Krollová P.,Tuháčková M.,Štechová K.: Autoimunitní diabetes jako komplikace moderní onkologické terapie (12 min.)

3. Wasserbauer M., Keil R.: Trestuhodná příčina sebepoškození gastrointestinálního traktu (12 min.)

4. Hoskovcová L.,Beránek A.,Piťhová P.: Kazuistiky z podiatrické ambulance (12 min.)

5. Hoffmann P.,Horáčková M.: Nefrologická léčba srdečního selhání (12 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 4. KVĚTNA 2020

Přednáškový večer interní kliniky 1. LF UK a ÚVN

Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

PLACÁKŮV VEČER

Civilizační choroby – výzvy Interní medicíny v 21. století

Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Zavoral. Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

1. Zavoral M.: Úvodní slovo (2 min.)

2. Malý M.: Je ateroskleróza zánětlivým onemocněním? (10 min.)

3. Daněk J.: Hs-troponin u pacientů se stabilní ICHS (12 min.)

4. Hříbek P.: Hepatocelulární karcinom Update 2020 (12 min.)

5. Drbalová K.: Syndrom mnohočetné endokrinní neoplázie (MEN 1) – kazuistika (7 min.)

6. Solař S.: Pacient se syndromem krátkého střeva – domácí parenterální výživa, kazuistika (10 min.)

7. Bunganič B.: Diagnostika karcinomu pankreatu (12 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 11. KVĚTNA 2020

Přednáškový večer Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Trč,CSc.MBA

SMETANŮV VEČER

Ortopedická léčba neurogenního postižení pohybového aparátu

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc.,MBA

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Trč T.: Úvod (5 min.)

2. Schejbalová A.: Mezioborová spolupráce při terapii neurogenních onemocnění (5 min)

3. Kraus J.: Dětská mozková obrna (DMO) z pohledu neurologa (10 min)

4. Schejbalová A.: Dětská mozková obrna z pohledu ortopéda (10 min)

5. Schejbalová A.: Neurogenní onemocnění kromě DMO a možnosti terapie (10 min)

6. Smetana P.: Morbus Charcot-Marie-Tooth (10 min.)

7. Trč T.: Závěr (5 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 18. KVĚTNA 2020

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

POLÁKŮV VEČER

Současné možnosti multidisciplinárního přístupu u komplikací v chirurgii

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

1. Gürlich R.: Úvod - Multidisciplinární přístup k chirurgické komplikaci-standard současnosti?

(5 min.)

2. Oliverius M., Hajer J.: Poranění biliárního stromu - problém stále aktuální (10 min.)

3. Šubrt Z., Fejfarová K.: Intraabdominální kolekce a abscesy-možnosti multidisciplinárního a miniinvazivního přístupu (10 min.)

4. Bafrnec J., Rokošný S., Baláž P.: Poranění cévního systému nejen v traumatologii (10 min.)

5. Gojda J., Havlůj L.: Fyzická zdatnost jako determinanta pooperačních komplikací a možnosti jejího ovlivnění (10 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 25. KVĚTNA 2020

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

PRUSÍKŮV VEČERV

Večer věnovaný 75. výročí založení IV. Interní kliniky

Koordinátor: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Žák A.: Historie IV. Interní kliniky (8 min.)

2. Brůha R.: Vývoj léčby virových hepatitid a dalších chronických jaterních chorob (12 min.)

3. Krechler T.: Diagnostika a léčba onemocnění pankreatu (12 min.)

4. Novotný A.: Pokroky v léčbě nespecifických střevních zánětů (12 min.)

5. Žák A.: Pokroky v diagnostice a léčbě dyslipidémií (12 min.)

6. Novák F.: Postavení nutriční podpory v dnešní medicíně (12 min.)

Diskuze 40 min.


DNE 1.ČERVNA 2020

Přednáškový večer Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

4. KABRHELŮV VEČER

Prevence v medicíně nebo preventivní medicína?

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1. Tuček M.: Zahájení (10 min.)

2. Becko V.: Medicína založená na důkazech: Od Roberta Kocha po Austina Bradforda Hilla

(15 min.)

3. Králíková E.: Nové formy užívání nikotinu a fenomén kuřáctví (15 min.)

4. Schlenker A.: Možnosti eliminace lokální svalové zátěže jako rizikového faktoru a vybraných prací (15 min.)

5. Tuček M.: Úmrtí související s prací a možnosti prevence (15 min.)

Diskuze 40 min.Hodnocení: spravovat