1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pozvání na společný seminář 1. lékařské fakulty UK a Ústav molekulární genetiky AVČR

Vážená paní přednostko, vážený pane přednosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o připravovaném společném semináři naší fakulty a ÚMG AVČR.

1. lékařská fakulta UK (1. LF UK) a Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, v.v.i. (ÚMG AVČR) patří k nejvýznamnějším institucím lékařsko-biologického výzkumu v České republice s významným mezinárodním přesahem. Širší propojení výzkumných programů 1. LF UK a ÚMG AVČR by mohlo významným způsobem zefektivnit vědeckou činnost obou institucí, a to jak ve vědeckých výstupech, tak v získávání finanční podpory. Příkladem takové úspěšné integrace je Centrum nádorové ekologie podpořené z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Ředitel ÚMG AVČR a vedení 1. LF UK se rozhodli tuto spolupráci podpořit a uspořádat

společný seminář v ÚMG AVČR dne 21. 9. 2021.

Dovoluji si proto požádat zájemce z 1. LF UK o prezentaci na tomto semináři. Název přednášky včetně autorů pošlete, prosím, prof. Smetanovi (karel.smetana@lf1.cuni.cz ) do 16. 7. 2021. Délka přednášky bude upřesněna. Srdečně jsou zváni i účastníci bez aktivního vystoupení (rovněž sdělte prof. Smetanovi). Po přednáškách bude věnován dostatečný prostor pro vzájemné navázání kontaktů.

Pevně doufám, že pracovníci 1. LF UK této příležitosti využijí a seminář přinese nové možnosti spolupráce.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

Hodnocení: spravovat