1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pozvání na konferenci Léčba závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN zve na každoroční update v novinkách týkajících se kouření, tabáku, nikotinu a možností léčby nemoci s diagnózou F17.

  • středa 6. dubna 2022, 
  • velká zasedací místnosti děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 
  • Na Bojišti 3, Praha 2.
Program:
od 9:00 registrace (účast zdarma)

10:00 zahájení

10:10–10:20 Centra pro závislé na tabáku za covidu-19, MUDr. Lenka Štěpánková, PhD., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

10:20–10:30 Centrum pro závislé na tabáku ve FN Motol – aktuální problémy, MUDr. Soňa Csémyová, CSc., Klinika TRN, FN Motol

10:30–10:40 Léčba závislosti na tabáku u uživatelů zahřívaného tabáku, MUDr. Alexandra Pánková, PhD., MUDr. Kamila Zvolská, PhD., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky
1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

10:40–10:50 Kouření a jiné zdroje nikotinu, PhD., MUDr. Kamila Zvolská, PhD., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

10:50–11:00 Diskuse

11:00–11:30 Přestávka

11:30–11:40 Národní linka pro odvykání – představení služby v kontextu závislosti na tabáku, Bc. Ladislav Dékány – odborný garant NLO

11:40–11:50 Evropský kodex proti rakovině: cílená kampaň „PrEv-can“, Mgr. Iveta Nohavová, Evropská onkologická společnost sester

11:50–12:00 Ošetřovatelské postupy v onkologii: odvykání kouření je nedílnou součástí
Bc. Michaela Tůmová, Dialog Jessenius, o.p.s.

12:00–12:10 Naše zkušenosti s cytisinem, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. a MUDr. Kamila Zvolská, PhD., MUDr. Lenka Štěpánková, PhD., MUDr. Alexandra Pánková, PhD.,
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN a Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

12:10–12:30 Diskuse, závěr

Konference bude také živě přenášena přes YT kanál 1. LF UK zde: https://www.youtube.com/watch?v=F2_Ifm9dCzY 

Pro prezenční účastníky bude akce hodnocena kredity ČLK a registrována ČAS. Registrace do kapacity sálu e-mailem: Vladislava.felbrova@vfn.cz (prosíme, uveďte své jméno, titul a pracoviště).

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat