1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podmínky a žádost o stipendium Václava Havla

 

Statut Stipendia Václava Havla

Čl. 1 - Preambule

1. Na Univerzitě Karlově (dále jen “univerzita”) se zřizuje Stipendium Václava Havla.

2. Stipendium Václava Havla je určeno zahraničním studentům, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium. Jeho smyslem je poskytnout příležitost studovat těm, kterým byla nelegitimně odepřena, jsou dlouhodobě vystaveni tlaku a represím nebo musí čelit šikaně ze strany státu a úřadů.

3. O Stipendium Václava Havla mohou žádat studenti a osoby ze zemí, ve kterých dochází podle hodnocení všeobecně respektovaných humanitárních organizací k soustavnému porušování lidských práv a svobod, jakož i k útlakům, šikaně nebo represím ze strany státu, jež vedou k diskriminačním opatřením ve vztahu k získávání vzdělání.


Čl. 3 - Stipendium

1. Stipendium Václava Havla je určeno cizincům nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří doloží relevantními dokumenty represi či perzekuci v mateřské zemi (např. potvrzením neziskové organizace, záznamem z policie, potvrzením o ukončení studia na vysoké škole či čestným prohlášením s odůvodněním nemožnosti studia apod.).

2. Výši stipendia stanoví rektor tak, aby stipendium pokrylo nezbytné náklady spojené s ubytováním a stravováním v univerzitních zařízeních i základní náklady spojené se studiem a pobytem v České republice.

3. Stipendium se přiznává na standardní dobu studia ve studijním programu, k jehož studiu je student zapsán.


Žádost o přiznání stipendia se podává prostřednictvím děkana nebo jím pověřeného proděkana ve dvou termínech:

k 31. březnu a 31. říjnu kalendářního roku, který ji doručuje na rektorát univerzity k rukám předsedy Rady.


Formulář žádosti o stipendium naleznete ZDE.

Kontaktní osoba pro podání žádosti pro pregraduální studenty je paní Irena Korbelová email: ikorb@lf1.cuni.cz 

Hodnocení: spravovat