1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nové volitelné předměty zaměřené na etiku povede Mgr. Jakub Formánek, P.h.D.

Mgr. Jakub Formánek, Ph.D.

101775Jakub Formánek vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy a má doktorát z filosofie. Ve vzdělání nadále pokračuje na 1. LF UK. Od března 2014 zajišťuje spirituální péči ve FN Motol a od 2017 je členem týmu dětské podpůrné péče FN Motol. Věnuje se také soukromé psychoterapeutické praxi. Hovoří německy, anglicky a francouzsky. Rád jezdí na kole a chodí po horách.


Předměty

Klinická psychoterapie a duchovní péče (B03593)

Cílem kurzu je základní seznámení s prací nemocničních duchovních s otázkou individuální spirituality. Současně chceme vymezit, kde je indikována práce psychologa a kde kaplana, a to na konkrétních kazuistikách.

Rovněž role zdravotníka je v tomto ohledu považována za významnou. Totiž i zdravotník přispívá k psychologické pohodě pacienta a taktéž k duchovní péči, kterou může indikovat.

Kurz bude probíhat ve středu od 14.00 do 15.30 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, učebna č. 11 (HUMP1).

Kurz je bez prerekvizit.

O smrti a umírání: dítě, dospělý a rodič (B03594)

V kurzu se budeme specificky věnovat tomu, jaké je to setkávat se smrtí jako dítě, dospělý i jako prarodič. Budeme společně mapovat potřeby, představy, motivy i scénáře, které se v setkání se smrtí objevují. Neoddělitelnou součástí kurzu bude uvažování o smrti v rovině, psychologické, sociální a spirituální. Nepomineme i existenciální pohled na smrt jakožto hraniční situaci.

Kurz bude vyvážen teorií i praxí. V praktické části budeme přehrávat, a díky tomu i prožívat kazuistiky, které může předkládat lektor i účastníci. V teoretické části se nutně budeme zastavovat u vývojové psychologie, existenciální filozofie, umění i religionistického vhledu na smrt v kulturních tradicích evropských i světových.

Kurz bude probíhat ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, učebna č. 20, 2. patro.

Kurz je bez prerekvizit

Porozumění a komunikace v systémech rodiny a skupin (B03595)

Výrazným přispěním k dobrému fungování nemocniční péče je předávání informací, což v jádru znamená adekvátní použití komunikace. Proto je třeba rozumět systému, v němž je informace předávána. (Například v rodině jinak rozumí maminka, tatínek, ale i sourozenec.) Nakonec komunikací nejvyššího řádu lze nazvat jako symbolismus (pacient má své sny, představy, hodnoty, dítě si hraje s určitými hračkami apod.) V semináři tak budou účastníci seznámeni s teorií systémů, ale i s teorií tzv. symbolismu. Nebude však předložena pouze suchá teorie, ale ukážeme si a procvičíme zcela konkrétně na kazuistikách, jak symbolismus a jazyk vyprávění napomáhá k pochopení pacienta a jeho rodiny, a tím i k efektivnějšímu průběhu léčby a nastavení dobré spolupráce.

Kurz bude probíhat středu od 15.30 do 17.00 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40

Kurz je bez prerekvizit.

Utrpení, smysl a naděje (B03596)

Základním tématem celého kurzu bude téma utrpení a bolesti v cyklu života. Budeme čelit některým nevyhnutelným prognózám a zamýšlet se nad tématem, jak pracovat s bolestí a utrpením. V témž rozměru, ale ze zcela jiné strany, se budeme zabývat tématem smyslu a naděje. Co dává pacientovi smysl? V co ještě doufá a v čem si udržuje svou naději? Rovněž se podíváme na škálu HOPE a budeme se ji snažit včlenit do běžné péče.

Kurz bude probíhat ve čtvrtek od 15.30 do 17.00 ve Faustově domě, Karlovo nám. 40, učebna č. 20, 2. patro.

Kurz je bez prerekvizit.

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat