1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu

Ve dnech 21. 11. – 3. 12. 2018 se lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole zúčastnili pracovní cesty v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v Regionální nemocnici v Thies v Senegalu. Jednalo se již o třetí misi, navazující na předchozí pobyty na jaře a podzim 2017.

81889

V souladu s požadavkem vedení nemocnice a vedení ORL oddělení v Thies a námi zjištěného stavu, bylo při předchozí misi MEDEVAC v roce 2017 zprovozněno technické vybavení a byly provedeny první operace FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery). Jedná se o endoskopické operace nosu a vedlejších dutin nosních pro chronická zánětlivá onemocnění, které se dosud v Senegalu (včetně celé západní Afriky) prováděly v omezené míře jen v Dakaru. Vzhledem k vysoké incidenci těchto onemocnění, která mají i v Senegalu vzrůstající tendenci, nebyli dosud pacienti mimo Dakar adekvátně ošetřováni. Oddělení bylo vybaveno technikou Storz (optiky, HD kamera, záznamový systém AIDA, monitor, zdroj světla, shaver–fréza, sada nástrojů pro chirurgii dětí i dospělých), která se ale v Thies nepoužívala, dokud nebyly provedeny první výkony v rámci mise na podzim 2017. Tehdy byl účastníky mise vyškolen tamní personál se zacházením s technikou a tréninkem prošli první místní lékaři. S potěšením jsme nyní zjistili, že některé základní výkony byly v době od mise v roce 2017 samostatně prováděny vedoucím lékařem ORL oddělení dr. Ndiassé Ndiaye.

Sály jely naplno

Dle předchozí opakované telefonické domluvy s vedoucím lékařem ORL oddělení dr. Ndiassé Ndiaye jsme tentokrát první den pobytu v nemocnici shlédli pacienty připravené k operačním výkonům a zároveň již začali s vlastními operacemi.

81892

Pro operace byly, obdobně jako předchozí rok, zajištěny 3 centrální operační sály ze 4, kterými nemocnice disponuje, po celou dobu 7 pracovních dní – jeden sál pro FESS operace (zajišťoval prof. Jan Plzák), jeden pro ušní operace (dr. Zdeněk Čada) a jeden pro krční operace (prof. Jan Klozar). Standardně ORL oddělení využívá jeden sál 2x týdně. Většinu výkonů vedli přímo lékaři z ČR. Některé výkony či jejich části prováděli místní lékaři, rezidenti ve specializačním ORL výcviku z Konga, Guiney a Rovníkové Guiney, dále lékaři, kteří se přijeli na operační zákroky podívat z pracovišť v Dakaru, vše pod vedením lékařů z ČR. Velkým přínosem byla účast sálové sestry Hany Soprové, která školila střední zdravotní personál ohledně nových operačních postupů a péči o techniku (optiky, kamery, mikroskop, frézy, shavery, nástroje atd.) a podílela se na provozu třech operačních sálu v jedné době zároveň. Operační výkony začínaly obvykle po 9.00 hod a končily kolem 17.00 –19.00 hod.

Operace a výuka

Celkem bylo v rámci mise operováno 55 pacientů, což je výrazné navýšení ve srovnání 35 odoperovaným pacientům při misi v roce 2017. FESS operace byly provedeny u 19 pacientů ve věku 19 až 64 let. Častým nálezem byla jednostranná maxilární sinusitida – pansinusitida. Řešili jsme i velmi rozsáhlé, převážně mykotické sinusitidy s destrukcí kostěného ohraničení očnice a zasahováním do přední lební jámy. Obdobně i nálezy nosní polypózy byly velmi pokročilé, většinou již s tlakovými deformitami na ohraničujícím skeletu dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Videozáznamy operací byly ukládány systémem AIDA a jsou k dispozici lékařům v Thies pro jejich další zpětnou edukaci. V rámci tréninku místních zdravotníků provedlo pod dohledem prof. Plzáka části některých výkonů či jednodušší celé výkony 6 různých lékařů z pracovišť v Thies, Dakaru, Konga, Guiney a Rovníkové Guiney.

81894

Ušní operace byly provedeny u 18 pacientů dětského i dospělého věku (7 – 64 let). Nejčastějším nálezem byla prostá chronická mezotympanální otitida v terénu dysfunkce Eustachovy trubice. Kromě myringoplastik byly provedeny primární i revizní sanačně-rekonstrukční operace a stapedotomie pro otosklerózu. Ušní operace byly demonstrovány jak místní lékařům, tak lékařům ze vzdálenějších zdravotnických zařízení. V rámci možností byly pod naším dohledem části výkonů provedeny místními lékaři.

Krční operace podstoupilo 18 pacientů dětského i dospělého věku (12 až 64 let). Výkony zajišťoval prof. Klozar (13 operací), v některých případech za aktivní účasti místních lékařů, některé operace proběhly v režii lékařů z Thies, kdy se čeští experti podíleli na supervizi. Šlo převážně o chirurgii měkkého krku: tyroidektomie, resekce rozsáhlého lymfangiomu krku, parciální zevní maxilektomie pro extenzivní odontogenní cysty s deformitami obličejového skeletu, maxilektomie pro rozsáhlou fibrózní dysplazii, atd.

Všechny operace proběhly bez závažných komplikací. Pravidelně probíhaly pooperační kontroly za hospitalizace i ambulantní kontroly po propuštění pacientů s edukací pacientů i personálu o pooperační péči.

Další potřebná pomoc

ORL oddělení v Thies byl předán zdravotní materiál jako podpora dalšího provozu (operační kalhoty, haleny, empíry, rukavice, ochranné brýle, sálové boty, šicí materiál, sterilní komprese, rouškování, léky – antibiotické masti, vazokonstrikční léky, atd.). Zároveň bylo během provozu operačních sálů zjištěno, že ORL oddělení v Thies není adekvátně či vůbec vybaveno některým základním technickým vybavením pro provádění ORL operativy, chybí jemnější nástroje na měkkotkáňovou chirurgii krku (jemné pinzety, preparační nůžky, peány, atd.), není dostupná adekvátní bipolární koagulace, nejsou k dispozici záložní optiky pro případ jejich poškození, oplachový systém optik, atd. Pokud by byly finanční zdroje k instrumentálnímu dovybavení pracoviště, bylo by to velmi přínosné.

81893

Misi zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v Regionální nemocnici v Thies v Senegalu lze považovat za velmi zdařilou. Byla organizačně dobře zajištěna jak ze strany MEDEVACu a zastupitelského úřadu České republiky v Dakaru, tak i ze strany vedoucího lékaře ORL oddělení v Thies dr. Ndiassé Ndiaye. Podařilo se provést další FESS operace v Senegalu mimo hlavní město Dakar a zacvičit pod dohledem českých lékařů další ORL specialisty zejména 5 lékařů z Thies, ale i 5 lékařů z dalších pracovišť v Dakaru a i z dalších států Afriky (Kongo, Guinea, Rovníková Guinea, kteří pracovali v Thies v rámci své specializační ORL přípravy). Je jistě velmi přínosné, že unikátní možnost shlédnout operativu běžící na třech operačních sálech souběžně, případně provést části operací pod dohledem, měli nejen lékaři z Thies, ale i z Dakaru a dalších afrických států. Provedené ušní operace byly jediné od poslední mise MEDEVAC v roce 2017, pacienti na ně čekali v některých případech i déle než rok. Opět byly provedeny operace otoskleróz, které byly poprvé na ORL oddělení v Thies provedeny v rámci předchozí mise. Účast českých lékařů umožnila provést některé velmi složité krční operace a opět došlo k dalšímu výcviku operování místních lékařů pod dohledem českého lékaře.

Další výjezd lékařů je plánován na období v měsících listopad – prosinec 2019.

V Praze dne 3. 12. 2018
Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., profesor Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
As. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D., odborný asistent Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol
Hana Soprová, sálová sestra Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu Lékaři 1. LF UK pomáhali v Senegalu
Foto: Medevac

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat