1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Konference „Rodíme se" Praha 2023

Motto: „Otvírejme dveře změnám pro nadějnou budoucnost“ prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

101194

Tým Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka aktuálně připravuje první ročník multioborové konference "Rodíme se" Praha 2023 pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc., která se bude konat 21. 9. a 22. 9. 2023 ve Velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6, Praha 2). V průběhu dvou dnů se konference zaměří na sdílení zkušeností nejen všech pečujících profesí – porodních asistentek, porodníků, fyzioterapeutů, neonatologů, dětských sester, psychoterapeutů, psychiatrů, dul, komunitních pracovnic, ale i matek a otců.

Konference má ve svém názvu vetkánu přítomnost, budoucnost a naději, stejně jako spolupráci a vývoj, tedy to, co je smyslem nejen jejím, ale i celého oboru. Medicínské výsledky porodnické péče v České republice jsou dnes na špičkové světové úrovni, přesto se stále objevují témata, která je třeba otevírat, postupy, které je třeba měnit, a informace, které je třeba uvádět na pravou míru.

Cílem tedy nebude podat akademický přehled této problematiky, ale představit vlastní praxi a otevřeně hovořit o všech úspěších i problémech, překážkách a důležitých faktorech. Témata byla vybrána s jednoznačným cílem inspirovat a přinášet zkušenosti z praxe, a díky tomu být v konečném důsledku k užitku zdravotníkům i klientkám.

Pozvání přijala řada důležitých osobností z mnoha různých oborů. Konference "Rodíme se" Praha 2023 bude zkrátka setkáním všech, kteří se zajímají nebo usilují o medicínsky i lidsky kvalitní porodnictví.

Program a registrace zde: https://konference.lf1.cuni.cz/1LFK-4.html.

 

Hodnocení: spravovat