1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jarmila Heissigerová obdržela za vynikající pedagogickou činnost Cenu Arnošta z Pardubic

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková udělila Ceny Arnošta z Pardubic. Na slavnostním setkání ve Velké aule Karolina si je 17. listopadu večer převzaly jako vynikající vyučující profesorka Jarmila Heissigerová z 1. lékařské fakulty UK a za vzdělávací počin Inovace výuky embryologie pro lékařské fakulty devítičlenný tým z Lékařské fakulty v Plzni pod vedením profesora Zbyňka Tonara.

Ceny Arnošta z Pardubic jsou určeny akademickým pracovníkům UK za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování vzdělávací činnosti. O udělení cen rozhoduje rektorka na základě doporučení devítičlenné poroty v čele s prorektorkou pro studijní záležitosti Markétou Martínkovou.

Cenu Arnošta z Pardubic pro vynikající vyučující nebo vyučujícího letos získala oftalmoložka a profesorka 1. lékařské fakulty UK Jarmila Heissigerová, která je aktivně zapojená do výuky studujících magisterských lékařských oborů i doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky a Farmakologie a toxikologie. Spolu s dalšími kolegy se podílí na tvorbě webového portálu EDUVID pro výuku očního lékařství, který navazuje na úspěšnou učebnici Oftalmologie, za níž získala v roce 2019 cenu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Zleva prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák, oceněná Jarmila Heissigerová, prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková a rektorka UK Milena Králíčková.
Zleva prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání Jan Polák, oceněná Jarmila Heissigerová, prorektorka pro studijní záležitosti Markéta Martínková a rektorka UK Milena Králíčková.

Profesorka Heissigerová má skvělé mezinárodní vědecké renomé. Je autorkou téměř šedesáti impaktovaných vědeckých publikací zaměřených převážně na problematiku nitroočních zánětů. Její práce byly podle Web of Science citovány více než osmsetkrát a její H-index je 17. Nadšení pro vědu i výuku, které šíří, kvitují také její studenti a studentky, od nichž každoročně dostává mimořádně kladnou zpětnou vazbu.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat