1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Informace pro studenty

Studijní informační systém SIS (http://is.cuni.cz/studium)

Průvodce studiem (http://www.lf1.cuni.cz/pruvodce)

CAS - centrální autentizační služba (https://ldap.cuni.cz)

Vyhledávání loginu

Informace o výdeji studentských průkazů

Studentský webmail (http://email.student.cuni.cz/)

 


CAS

Chcete mít jedno univerzální heslo, pomocí kterého si vždy a odkudkoliv budete moci změnit i ta ostatní? Použíjte CAS.
Informace o CAS
Odpovědi na časté dotazy (FAQ) 

SIS
Celouniverzitní studijní informační systém je přístupný na adrese: http://is.cuni.cz/studium/ . Přihlašovací údaje, tj. loginy a hesla učitelů se nezměnily. Studentské loginy zůstaly zachovány. Stávající hesla studentů pro přihlašování do SIS nebyla přenesena, pro přihlášení bude používáno heslo z CAS.

 

Loginy
Adresa pro vyhledání loginu: http://is.cuni.cz/studium/loginy/

Hesla

  • Pro nastavení hesla je nutné mít průkaz studenta UK.
  • Adresa výdejních center průkazů: http://www.cuni.cz/UK-1445.html
    Dočasné heslo vydané výdejním centrem si musíte do 5 dnů změnit.
  • Adresa stránky pro změnu hesla:https://ldap.cuni.cz/index.php
  • S novým (změněným heslem) se můžete hlásit do SIS a rektorátních aplikací.

Minimální délka hesla je 6 znaků, heslo musí obsahovat kombinaci malých, písmen, velkých písmen, číslic (např. Praha23)
Heslo nesmí obsahovat jméno a příjmení.

Pokud jste heslo zapomněli, o nové heslo žádejte na stránce: https://ldap1.cuni.cz/

Pokud se opakovaně nedaří nastavit heslo:
použijte Formulář pro dotazy při problémech s přihlášením:
https://is.cuni.cz/webapps/index.php?controller=Porad2QueryPublic&action=run&apl=cas
případně můžete zajít do výdejního centra průkazů pro nové heslo.

Studijní oddělení ani správce SISu nemají možnost zjistit zapomenuté heslo do SISu, ani Vám nastavit nové heslo!

V případě ztráty nebo odcizení průkazu vyplňte formulář oznámení o ztrátě průkazu na: http://www.cuni.cz/UK-2382.html . Až po nahlášení ztráty si můžete vyzvednout ve výdejním centru nový průkaz. 

SafeQ
Omylem jste poslali na tisk něco co jste nechtěli? - Resetování tiskové fronty
(přihlašujete se stejně jako do počítače)
Kopírování a tisk s terminálem SafeQ
Obecné informace o systému SafeQ


Wi-Fi síť na 1.LF.UK:
Jak se připojit?
Mapa pokrytí
Terminálovny ve Faustově domě a na Albertově - průvodce
NÁVOD - Jak se přihlásit ke svému studentskému emailu + nastavení přeposílaní?


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 66593 poslední aktualizace: rpato, 30.09.2015
Hodnocení: (hodnotilo 46 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít