1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

COVID-19 - Co dělat když...

Jaké jsou typické počínající příznaky Covid-19?

 • Teplota nad 37,5°C nevysvětlitelná jiným onemocněním
 • Suchý kašel a/nebo dušnost
 • Zažívací obtíže
 •  Náhlou ztrátu čichu nebo chuti

 

Co mám dělat, když mám podezření na nákazu Covid-19?

 • telefonicky kontaktovat svého lékaře (praktického lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu) či epidemiologa místně příslušné Krajské hygienické stanice (KHS) nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy (tel.: 773782 856, 773782 850)
 • Nedostavovat se na teoretickou nebo praktickou výuku, či se zdržovat v kolektivu osob
 • Upozornit osoby, se kterými jste byl/a ve styku
 • Můžete se dostavit na odběrové místo (viz dále)

 

Co mám dělat, když začnu pociťovat příznaky onemocnění, když praktický lékař neordinuje?

 

Kam se dostavím na odběr Covid-19?

 • Doporučujeme odběrovou ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2.
 • Seznam dalších odběrových míst je na adrese https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
 • Je možné se informovat také na bezplatné lince 1212.

 

Jak se dopravím na odběr?

 • Na odběrové místo nejezděte veřejnou dopravou!
 • Optimálně se dopravte sami vlastním autem nebo s doprovodem maximálně jedné osoby
 • Vždy použijte ochranu úst a nosu (optimálně respirátor bez výdechového ventilu nebo roušku)

 

Jaké jsou testy na Covid-19 a jak se provádí?

 • PCR Test
 • Prokazuje, zda daný jedinec je infikován, tzn.zda má virus
 • Provádí se z výtěru z nosohltanu či tekutého materiálu z dolních cest dýchacích.
 • Jde o test na průkaz nukleové kyseliny

 

Rychlotest na průkaz protilátek

 • Ukazuje, zda jedinec vytváří protilátky (čili zda byl imunizován)
 • Proto vyšetření nemá smysl (sensitivitu) ihned po kontaktu s infekcí.
 • Provádí se z krve pacienta, odesílá se na sérologii

 

Jak budu hradit testování?

 • Z pojištění se testování hradí pouze po indikaci epidemiologa a praktického/ošetřujícího lékaře. Lékař vám vydá žádanku, se kterou se dostavíte na odběrové místo.
 • V případě vašeho vlastního zájmu o test umožňuje 1. LF test metodou PCR.
 • Odběry zájemců o testování probíhají vždy v pondělí v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2
 • Cena vyšetření pro studenty a zaměstnance 1. LF UK je 600 Kč, kterou uhradíte na místě odběru

 

Kdy se dozvím výsledek testu?

 • Výsledek PCR testu vám je sdělen nejpozději do 48 hodin od odběru na vaše telefonní číslo.

 

Co když jsem byl v kontaktu s nakaženou osobou?

 • Nechoďte do výuky
 • Zahajte karanténní opatření, viz dále
 • Zvažte nechat si provést test

 

Komu se může nařídit karanténa?

 • Osobě s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 je bezodkladně nařízena domácí izolace či hospitalizace podle závažnosti klinického stavu.
 • Osobě, která byla v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19, je bezodkladně nařízena karanténa.
 • Dojde-li po vyléčení osoby k následnému kontaktu s dalším pacientem, u kterého byla prokázána nákaza COVID19, žádná další izolačně-karanténní opatření se u vyléčené osoby již nevyhlašují.

 

Kdy mohu ukončit karanténu?

 • Po 10 dnech při nepřítomnosti klinických příznaků po celou dobu
 • Po získání negativního výsledku testu PCR
 • Po vyléčení (dva negativní testy PCR v rozmezí 24-48h)
 • Pokud se neprokázala infekce u osoby, kvůli které jste v karanténě,

 

Více informací na https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Jednotny-postup-testovani-a-izolace-COVID-19_11062020.pdf

Co mám dělat, když přijedu ze zahraničí?

 • Po návratu ze zemí, které jsou označeny jako rizikové případně při příznacích onemocnění, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a následné rozhodnutí o testování a dodržení karantény.

 

Kde se mám informovat v případě nejasností?

 • Kontaktní osoba na 1 LF UK Eva Žáková (eva.zakova@lf1.cuni.cz), 224964189, 606248810
 • Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 773782 856, 773782 850
 • Infolinka Státního zdravotního ústavu: tel. č. 724 810 106, 725 191 367
 • Lékařská pohotovostní služba: 155

 

Dle epidemické situace budou informace průběžně aktualizovány.

 

Hodnocení: spravovat