1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

CENY MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ZA ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM A VÝVOJ PRO ROK 2023

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dnes v prostorách Barokního refektáře Dominikánského kláštera ocenil vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.

V roce 2022 bylo v rámci zdravotnického výzkumu podporovaného Ministerstvem zdravotnictví dokončeno řešení 84 projektů. Výběr nejlepších z těchto úspěšně dokončených projektů provedla na základě předem stanovených kritérií Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky. Odborné hodnotící panely Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky navrhly na udělení Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 celkem 18 projektů, jejichž výsledky se ukázaly být těmi nejkvalitnějšími. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky bylo následně vybráno 10 kandidátů pro udělení ocenění, z toho byli 4 z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pět řešitelských týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2023 převzali také vědci spjati s naší fakultou:

prof. MUDr. David Cibula, CSc. - Prospektivní observační studie na biopsii sentinelové uzliny u pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla - Část 2

doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D. - Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovu nemocí

Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj 2023 obdrželi také:

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. - Kvantitativní multiparametrická MRI v longitudinálním sledování pacientů s roztroušenou sklerózou: korelace s klinickým stavem a biochemickými markery

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. - Určení příčin vzácných geneticky podmíněných onemocnění v pediatrické populaci pomocí nových metod analýzy genomu


 Všem našim vědcům srdečně gratulujeme!

 

 

Hodnocení: spravovat