1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Cena Sanofi 2019

Francouzské velvyslanectví a společnost Sanofi i v roce 2019 vyhlašují Cenu Sanofi za farmacii.

Cílem soutěže je ocenit nejlepší výzkumné práce v experimentálním biomedicínském a farmaceutickém výzkumu.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří splňují tyto podmínky:

- česká nebo slovenská národnost

- věk do 33 let (ke dni slavnostního vyhlášení)

- jsou studenti doktorského studijního programu na 1. LF UK nebo obhájili svou disertační práci v ak. roce 2018/19

- mají pouze úvazek akademického či výzkumného pracovníka, nejsou zaměstnanci nemocnice či zdravotnického zařízení

- v rámci studia doktorského studijního programu nepracují pro společnost Sanofi ani pro žádnou její dceřinou společnost či pobočku

- přijatý vědecký článek k publikaci v mezinárodním časopise nebo jim tam alespoň jeden článek již byl publikován.

Podrobnosti o přihlášce naleznete https://spoluprace.ifp.cz/cz/vedecka-spoluprace/propagace-vedy/vedecke-ceny-2021/

Zájemci zašlou své přihlášky, včetně příloh, nejpozději do 20. března 2019 na oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu a současně i na e-mailovou adresu bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat