1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 bkasa| tisk | spravovat

Prázdninové praxe 4. ročník

Prázdninové praxe 4. ročník

Studenti v průběhu studia 4. ročníku absolvují povinnou prázdninovou praxi (všeobecné informace zda ne/uzavírat smlouvu a jakou - viz úvod na úvodní stránce Praxe o úroveň výš). Praxi lze absolvovat všude tam, kde bude naplněn sylabus předmětu - tedy i v zahraničí - a kde bude  vystaveno potvrzení o absolvování praxe od primáře příslušného oddělení. Praxi možno konat v průběhu aktuálního akademického roku.

Provedené výkony si nechávají studenti průběžně potvrzovat i v Logbooku = seznamu praktických výkonů.

- Prázdninová praxe: chirurgie (2 týdny)

- Udělení zápočtu - zápočty za praxi se udělují každé první pondělí v měsíci v 8.45 hod na sekretariátu 1. chirurgické kliniky VFN po splnění všech požadavků náplně praxe dle sylabu, doložení příslušného potvrzení o vykonané praxi a předložení indexu.

Ve zkouškovém období je možné obdržet zápočet každé pondělí cca v 8.45, avšak po předchozí telefonické domluvě u sekretářky kliniky na tel. 22496 2215 (ověření přítomnosti garanta). Pro zápočet není nutno chodit osobně, je možné ho udělit i v zastoupení po předložení příslušných dokladů. O prázdninách se zápočty neudělují.

- Prázdninová praxe stomatologická (4 týdny)

Studenti vykonávají prázdninové praxe ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru. Student musí praxi splnit do konce akademického roku, tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku. V akademickém roce 2016/2017 tedy do 13. 9. 2017.

V programu Všeobecné lékařství by měl být zachován blok dvou týdnů.

Zahraniční studenti a studenti, kteří chtějí vykonávat prázdninovou praxi mimo území ČR/SR, nemusí mít předem schválení garanta předmětu. Smlouvu, ve které by figurovala 1. LF UK, neuzavírají. Musí však přivézt potvrzení o vykonání praxe na našem formuláři - k dispozici v příloze.

Pokud pracoviště, na kterém hodlá student praxi vykonávat, požaduje smlouvu, potom si před nástupem na prázdninovou praxi studenti zajistí uzavření naší „Smlouvy o zabezpečení odborné praxe“.

Student předloží vyplněný formulář smlouvy (3 x originál) k podpisu na studijní oddělení a poté ve zdravotnickém zařízení (libovolné pořadí). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami před zahájením praxe. Jeden originál podepsané smlouvy předá student nejpozději při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý originál předá před zahájením praxe na studijní oddělení 1.LF, třetí mu zůstává. Zasílání smluv fakulta nevyřizuje.

Student použije formulář 1.LF. Pokud zdravotnické zařízení neakceptuje fakultní formulář, musí si student zvolit k vykonání praxe jiné zdravotnické zařízení. viz příloha

„Pokyny pro prázdninovou praxi = sylabus“

Student předloží sylabus při nástupu na praxi v nemocnici primáři (u zubního lékařství odpovědnému lékaři).

viz příloha

„Potvrzení o vykonané praxi“

Po splnění praxe si student ve zdravotnickém zařízení nechá potvrdit délku a vykonání praxe na přiložený formulář a do indexu v rubrice úřední záznamy.

Potvrzení o vykonané praxi - viz příloha - se předkládá garantovi praxe, který po uznání zapíše zápočet do indexu a SISu.


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 20714 poslední aktualizace: bkasa, 22.03.2017
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít