1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. LF UK má nové profesory

V Karolinu převzali 18. 12. 2019 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety noví profesoři. Pět z nich působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Novými profesory na 1. LF UK jsou doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D., z Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, doc. MUDr. Michal Mára, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D., z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN. 87113

Hodnocení: spravovat