1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2024/2025

Zimní semestr:

 • od 17. 07. 2024 09:00 do 16. 09. 2024 23:59 volitelné předměty pro studenty 1.LF se splněnými studijními povinnostmi /přednostní zápis VP
 • od 17. 09. 2024 09:00 do 30. 09. 2024 23:59 povinné a povinně volitelné předměty dle studijního plánu pro celý akademický rok pro studenty 1.LF
 • od 17. 09. 2024 09:00 do 07. 10. 2024 23:59 volitelné předměty pro zimní semestr pro všechny studenty 1.LF
 • od 23. 09. 2024 11:00 do 30. 09. 2024 23:59 pro studenty jiných fakult
 • 23. 09. 2024, 18:00 do 29. 09. 2024 zápis VP z 2. LF UK - Telemedicína v klinické praxi a výzkumu DV01360

Letní semestr:

 • od 10. 02. 2025 do 24. 02. 2025 volitelné předměty pro letní semestr pro všechny studenty 1.LF 
 • od 10. 02. 2025 do 16. 02. 2025 pro studenty jiných fakult

Tabulka předmětů na akademický rok 24/25 bude uveřejněna 20.06.2024.

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu, FLEXI předměty a předměty u kterých je v anotaci uvedena jiná forma zápisu.

Studenti si mohou v SISu zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

101027

 

Návod na zápis předmětů

 

Máte potíže se zápisem VP?

Nemám splněný nějaký předmět: Splněné musíte mít všechny zapsané předměty, včetně předmětů volitelných. Výjimku mají předměty, které je obvyklé plnit během letních prázdnin (praxe, letní výcvikový kurz). Pokud nemáte splněné vše, budete si VP zapisovat od 17.9. Nesplněné volitelné předměty se nedají zrušit viz čl. 7 Studijního a zkušebního řádu UK.

Zápis FLEXI předmětů: Předměty typu FLEXI se zapisují u garanta předmětu, nebo podle pokynů v SISu.

Prostě to nejde :) Zapnout a vypnout. (zřejmě stojíte v systému před devátou), nebo má předmět plnou kapacitu. Technické závady (přetížení systému/zastavení celého systému) se hlásí správci systému. SIS nespravuje fykulta, ale univerzita. 

Mám to v povolených, ale nemám ho nahraný: Předmět není zapsaný, dokud neprovedete všechny kroky. Tzn. včetně provedení kroku Zápis(vlastní) a zatržení tlačítka zapsat.

Jiný problém: Prosím o screen obrazovky na níže uvedený email.

101028

Rušení volitelného předmětu

 

 • Rušení volitelného předmětu – předměty zůstávají v SIS nesplněné, ale student si je nemůže opakovaně zapsat, nejsou ani součástí celkové kontroly průběhu studia. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak.
 • Předměty se zapisují a ruší pouze v období určeném opatřením děkana.
 • VP se v průběhu akademického roku ruší jen z důvodu, že by výuka neprobíhala.
 • Volitelné předměty nepatří do studijního plánu, nepočítají se mezi nesplněné předměty.

 

Nesplnění volitelného předmětu:

 

 • Stejný volitelný předmět si student nemůžete opakovaně zapsat (pokud není v anotaci uvedeno jinak)
 • Volitelné předměty na zimní semestr nového akademického roku si bude zapisovat od 17.09. Na letní semestr bez omezení.
 • Volitelné předměty nepatří do studijního plánu, nepočítají se mezi nesplněné předměty. 
 • Nesplnění volitelných předmětů zakončených zkouškou (Zk a KZ) může být překážkou pro udělení prospěchového stipendia.

 

Podrobnosti upravují: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Čl. 5 Právo na zápis předmětu a čl. 7 odst. 2 studijního a zkušebního řádu univerzity. https://cuni.cz/UK-104.html


Marcela Holanová
Studijní oddělení 1.LF UK
marcela.holanova@lf1.cuni.cz

 

Hodnocení: spravovat