1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Obhajoby DSP 2020/2021

Mgr. Kateřina Faltusová
Termín obhajoby: 23. září 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „The role of stem and progenitor cells in regeneration of hematopoietic tissue"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. Gabriela Rolová
Termín obhajoby: 21. září 2021 v 8:30 hodin
Název dizertační práce: „Zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

MUDr. Otakar Dušek
Termín obhajoby: 16. září 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Mgr. Miroslav Důra
Termín obhajoby: 14. září 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Morfologická a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Rosana Mateu Sanz
Termín obhajoby: 14. září 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Role of fibroblasts in wound healing and cancer“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2

Mgr. Lenka Stolařová
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Analýza nádorové predispozice a funkční analýza variant nejasného významu"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2

MUDr. Mgr. Adam Tesař
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Klinická variabilita vzácných demencí a její možné příčiny“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Mgr. Adrian Leontovyč
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Proteolytické enzymy krevničky střevní (Schistosoma mansoni): patobiochemie a využití v biomedicíně“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MVDr. Kateřina Pavelcová
Termín obhajoby: 6. září 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie urátových transportérů v primární dně"
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2

MUDr. Kamila Poláková
Termín obhajoby: 28. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Poruchy chůze u extrapyramidových onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

MUDr. Lenka Eremiášová
Termín obhajoby: 24. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Studium nových rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Judita Klímová
Termín obhajoby: 24. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Úloha tukové tkáně v rozvoji inzulinorezistence a dalších metabolických změn u nemocných s feochromocytomem"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jakub Albrecht
Termín obhajoby: 22. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Predikce terapeutické odpovědi při léčbě afektivních poruch repetitivní transkraniální magnetickou stimulací“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Jozef Buday
Termín obhajoby: 22. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Metódy augmentácie elektrokonvulzívnej terapie“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Filip Thieme
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „Chirurgické modely studia proinflamačního vlivu tukové tkáně v rozvoji aterosklerózy.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Peter Lukáč
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Optimalizace vlastností kolagenních pěn z rybího kolagenu pro medicínské a veterinární použití.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Jan Hrubý
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv způsobu konzervace na imunogenicitu a rejekci tepenných alloštěpů u potkana.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Karolína Adamcová
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv kouření matky na homeostázu fetoplacentární jednotky"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Lukáš Dostálek
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Možnosti značení lymfatických uzlin v axile u pacientek s karcinomem prsu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

MUDr. Roman Kocián
Termín obhajoby: 17. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Význam biopsie sentinelové uzliny v léčbě pacientek s časným stádiem karcinomu děložního hrdla.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Ing. Lenka Piherová
Termín obhajoby: 16. června 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití metod celoexomového sekvenování pro studium vzácných dědičně podmíněných chorob.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: PřF UK, Viničná 5, Praha 2, posluchárna B8, přízemí vpravo

Mgr. Pavlína Ptáčková
Termín obhajoby: 14. června 2021 v 14:30 hodin
Název dizertační práce: „Příprava a charakterizace chimérických antigenních receptorů.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, seminární místnost BiolS3, přízemí vpravo

Mgr. Kateřina Kreisingerová
Termín obhajoby: 14. června 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Molecular mechanisms of tumor pathogenesis of Hedgehog signaling pathway in selected tumor types.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2, seminární místnost BiolS3, přízemí vpravo

MUDr. Michaela Bártů
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 12:15 hodin
Název dizertační práce: „Srovnání morfologie, exprese, epigenetických změn a mutací HNF1B v solidních nádorech a nenádorových lézích"
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Mgr. Eva Rubášová
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 10:30 hodin
Název dizertační práce: „ADHD u uživatelů léčebných v terapeutických komunitách z hlediska průběhu léčby, výskytu komplikací a specifických potřeb v rámci léčby, včetně diagnostické a léčebně rehabilitační perspektivy“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

Mgr. Eva Drápalová
Termín obhajoby: 10. června 2021 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Analýza obsahu webových diskuzních fór jako zdroj dat pro výzkum nových trendů v užívání psychoaktivních látek ve srovnání s daty získanými od jiných populací“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

Tereza Příhodová, M.A.
Termín obhajoby: 25. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Měření integrity v klinických podmínkách a v situaci výběru. Využití testu integrity v klinické praxi a psychologii práce“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

MUDr. Jana Vašáková
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Anxiozita jako jeden z minoritních vlivů na prevalenci zubního kazu"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Keely Fraser, MSc.
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Tobacco control in the CR and Canada aimed especially at socioeconomic, political and environmental aspects"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Ing. Hana Pejšová
Termín obhajoby: 21. května 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Vliv lázeňské léčby na změny antropometrických a biochemických parametrů u obézních pediatrických pacientů"
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, 2. patro, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Tereza Gueye
Termín obhajoby: 20. května 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití vizuální zpětné vazby při obnově pohybových vzorců u pacientů s centrální parézou"
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

RNDr. Eva Bínová
Termín obhajoby: 30. dubna 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Encystation and life cycle of free living amoebae of the genus Acanthamoeba spp.“
Studijní program: Parazitologie
Místo obhajoby: PřF UK, učebna parazitologie, první suterén, Viničná 7, Praha 2

Mgr. Matyáš Krijt
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Pathology and physiology of de novo purine synthesis.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Veronika Veškrňová
Termín obhajoby: 22. dubna 2021 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: „Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

Mgr. Zuzana Stehlíková
Termín obhajoby: 20. dubna 2021 v 14:00 hodin
Název dizertační práce: „The Role of Microbiota in the Pathogenesis of Psoriasis“
Studijní program: Imunologie
Místo obhajoby: Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Lenka Hasíková
Termín obhajoby: 18. března 2021 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologické a genetické aspekty ovlivňující sérovou hladinu kyseliny močové."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Michaela Miškovičová
Termín obhajoby: 11. března 2021 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Využití spektroskopických metod v detekci kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Barbora Srpová
Termín obhajoby: 8. března 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Roztroušená skleróza: Klinické a paraklinické markery pro sledování aktivity nemoci.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 30, Praha 2

Ing. Miroslav Mužný
Termín obhajoby: 24. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Electronic clinical study management system with artificial intelligence-based data processing capabilities.“
Studijní program: Biomedicínská informatika
Místo obhajoby: knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri
Termín obhajoby: 23. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men.“
Studijní program: Lékařská psychologie a psychopatologie
Místo obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2

Mgr. Benjamin Petruželka
Termín obhajoby: 16. února 2021 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Teoretické a metodologické problémy produkce evidence v adiktologii.“
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie
Místo obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4, Praha 2

MUDr. Jan Rulíšek
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 14:30 hodin
Název dizertační práce:Vliv volby léčebného postupu na výsledek léčby, náklady na hospitalizaci, posthospitalizační péči a kvalitu života pacientů přeživších akutní otravu metanolem.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Stella Mazurová
Termín obhajoby: 15. února 2021 v 13:30 hodin
Název dizertační práce: „Studium klinických projevů vybraných vzácných onemocnění v dětském věku.
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

Mgr. Klára Lhotová
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcionomu ovaria.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Elena Školníková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 11:00 hodin
Název dizertační práce: „Nutrigenomic analysis of diet influence in prenatal and early development on metabolic syndrome aspects manifestation in adulthood.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Mgr. Šárka Šestáková
Termín obhajoby: 1. února 2021 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Genetic and epigenetic mechanisms (and their cooperation) in the leukemogenesis of acute myeloid leukemia in adults.“
Studijní program: Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
Místo obhajoby: seminární místnost BiolS3, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

MUDr. Tereza Indrielle-Kelly
Termín obhajoby: 28. ledna 2021 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Stanovení endometriózy v pánvi.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Mgr. Tomáš Chum
Termín obhajoby: 26. ledna 2021 v 9:00 hodin
Název dizertační práce: „Quantitative fluorescence microscopy techniques to study three-dimensional organistation of T-cell signalling molecules.“
Studijní program: Vývojová a buněčná biologie
Místo obhajoby: Přírodovědecká fakulta, místnost č. B3, Viničná 7, Praha 2

MUDr. Bohdan Kousal
Termín obhajoby: 25. ledna 2021 v 11:15 hodin
Název dizertační práce: Epidemiologie a preventivní opatření u dědičných dystrofií sítnice v České republice.“
Studijní program: Preventivní medicína a epidemiologie
Místo obhajoby: sál prof. Radany Königové, děkanát 3. LF UK, Ruská 7, Praha 10

MUDr. Kristýna Bubová
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Biomarkery zánětlivého postižení subchondrální kosti při axiální spondyloartritidě.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MVDr. Michaela Popková
Termín obhajoby: 10. prosince 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: Patofyziologie plicního poškození v podmínkách hemodynamických podpor.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

Mgr. et Bc. Tereza Cikánková
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 15:30 hodin
Název dizertační práce: „Vliv psychotropních látek na mitochondriální funkce.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5

MUDr. Jaromír Hanuška
Termín obhajoby: 7. prosince 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie a klinické aspekty okulomotoriky u extrapyramidových onemocnění.“
Studijní program: Neurovědy
Místo obhajoby: učebna SP2 na děkanátu 2. LF UK, V Úvalu 84, Praha 5

Ing. Klára Šmídová
Termín obhajoby: 25. listopadu 2020 ve 12:00 hodin
Název dizertační práce: „Analysis and mapping of binding sites of gene expression regulators in the genus of Streptomyces.“
Studijní program: Mikrobiologie
Místo obhajoby: posluchárna B8, PřF UK, Viničná 5

MUDr. Zuzana Vacková
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Achalázie jícnu – etiologie, patofyziologie a léčba.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Jan Král
Termín obhajoby: 19. listopadu 2020 v 10:00 hodin
Název dizertační práce: „Patofyziologie kolorektálního karcinomu. Efekt screeningu kolorektálního karcinomu a role microRNA v patofyziologii kolorektálního karcinomu.“
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Gabriela Vojtěchová
Termín obhajoby: 10. listopadu 2020 v 9:30 hodin
Název dizertační práce: „Úloha preventivní kolonoskopie v detekci kolorektální neoplázie.“
Studijní program: Zobrazovací metody v lékařství
Místo obhajoby: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Kristýna Kubíčková
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 16:00 hodin
Název dizertační práce: „Úloha oxidačního stresu v jaterní kancerogenezi.“
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3

MUDr. Tomáš Pelcl
Termín obhajoby: 15. října 2020 v 11:30 hodin
Název dizertační práce: „Vztah oxidačního stresu k parametrům kompenzace diabetu při rozvoji cévních komplikací."
Studijní program: Fyziologie a patofyziologie člověka
Místo obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK

MUDr. Slavomír Rokošný
Termín obhajoby: 5. října 2020 v 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Aneurysmorafie s použitím exoprotézy. Nová chirurgická metoda v léčbě aneuryzmatického aterio-venózního dialyzačního zkratu.“
Studijní program: Experimentální chirurgie
Místo obhajoby: posluchárna I. chirurgické kliniky, U Nemocnice 2

MUDr. Klára Bořecká
Termín obhajoby: 1. října 2020 v 15:00 hodin
Název dizertační práce: Biochemické parametry energetického metabolismu v mozkomíšním moku u zánětlivých a nezánětlivých onemocnění CNS."
Studijní program: Biochemie a patobiochemie
Místo obhajoby: malá zasedací místnost děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32

Mgr. Ingrida Šmeringaiová
Termín obhajoby: 1. října 2020 ve 13:00 hodin
Název dizertační práce: „Use of corneal endothelium and amniotic membrane for transplantation purposes.“
Studijní program: Biologie a patologie buňky
Místo obhajoby: seminární místnost č. 4, Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat