1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Co doložit k žádosti v přihlášce na 1. LF

Žádosti k přihlášce ke studiu na 1. lékařské fakultě

1) Žádost o upuštění od přijímací zkoušky

2) Žádost o bonifikaci 

a) za matematiku na střední škole

b) za matematiku rozšiřující

c) za olympiádu

3) Žádost o modifikaci přijímacího řízení

4) Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

 

1) Žádost o upuštění od přijímací zkoušky - dokládáte jednu z možností

 • katalogový list - opatřený digitálním (elektronickým) podpisem pověřené osoby SŠ (škola Vám nahraje dokument na flash disk nebo zašle na e-mail)
 • konverze (elektronické úřední ověření dokumentu) požadovaných vysvědčení - vyřizuje se např. na Czech Pointu, kde Vám jej nahrají na Váš flash disk

 

2) Žádost o bonifikaci za matematiku na střední škole - dokládáte jednu z možností

 • katalogový list - opatřený digitálním (elektronickým) podpisem pověřené osoby SŠ (škola Vám nahraje dokument na flash disk nebo zašle na e-mail)
 • konverze (elektronické úřední ověření dokumentu) požadovaných vysvědčení - vyřizuje se např. na Czech Pointu, kde Vám jej nahrají na Váš flash disk

 

2b) Žádost o bonifikaci za matematiku rozšiřující

 • vystavený elektronický dokument
 • v případě vystaveného papírovéhé dokumentu jeho konverze (elektronické úřední ověření dokuemntu) - vyřizuje se např. na Czech Pointu, kde Vám jej nahrají na Váš flash disk

 

2c) Žádost o bonifikaci za olympiádu

 • konverze (elektronické úřední ověření dokumentu) dokument osvědčující umístění vybraných olympiádách - vyřizuje se např. na Czech Pointu, kde Vám jej nahrají na Váš flash disk


3) Žádost o modifikaci přijímacího řízení

 • zpráva z pedagogicko-psychologické poradny
 • lékařská zpráva


4) Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky - doložení Vašeho důvodu o náhradní termín např.:

 • potvrzení od lékaře
 • potrzevní o konání maturitní zkoušky nebo státní závěrečné zkoušky
 • pozvánka k přijímacímu řízení na jiné fakultě

 

Hodnocení: spravovat