1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prázdninové praxe 5. ročník

Prázdninové praxe 5. ročník

Studenti v průběhu studia 5. ročníku absolvují povinné prázdninové praxe: (zda ne/uzavírat smlouvu, popř. jakou - viz záložka Smlouvy a vyřizování prázdninové praxe) - fakulta smlouvu nevyžaduje, student ji mít nemusí. Zajišťuje si ji jen v případě, že ji pracoviště, kam se na praxi chystá, potřebuje. (V případě uzavřených rámcových smluv s nemocnicemi stačí studentům k nástupu na praxi většinou jen vnitřní formulář nemocnice!!! Přesné informace získáte přímo ve vybraném zařízení.)

- Prázdninová praxe: interna (2 týdny)

- Prázdninová praxe: pediatrie (2 týdny)

Studenti vykonávají prázdninové praxe ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.

Student musí praxi splnit a získat zápočet do konce zkouškového období, tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v příslušném Harmonogramu daného akademického roku.

Měl by být zachován blok dvou týdnů.

Zahraniční studenti a studenti, kteří chtějí vykonávat prázdninovou praxi mimo území ČR/SR, nemusí mít předem schválení garanta předmětu.

Pokud pracoviště, na kterém hodlá student praxi vykonávat, smlouvu požaduje, zajistí si student před nástupem na prázdninovou praxi uzavření „Smlouvy o zabezpečení odborné praxe“ - viz formulář v záhlaví této stránky - jiný typ smlouvy fakulta nepřijímá!!!

Student předloží vyplněný formulář smlouvy 1. LF UK (3 x originál) k podpisu na studijní oddělení a ve zdravotnickém zařízení (libovolné pořadí). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami před zahájením praxe. Jeden originál podepsané smlouvy předá student nejpozději při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý originál předá před zahájením praxe na studijní oddělení 1.LF, třetí si ponechá. Zasílání smluv fakulta nevyřizuje.

„Sylabus – Pokyny pro prázdninovou praxi“

Student předloží sylabus při nástupu na praxi v nemocnici primáři - viz příloha

„Potvrzení o vykonané praxi“

Po splnění praxe si student ve zdravotnickém zařízení nechá potvrdit primářem/přednostou kliniky délku a vykonání praxe na přiložený formulář.

Potvrzení o vykonané praxi se předkládá garantovi praxe, který po uznání zapíše zápočet do SISu.

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat