1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 bkasa| tisk | spravovat

Prázdninové praxe 5.ročník

Prázdninové praxe 5. ročník

Studenti v průběhu studia 5. ročníku absolvují povinné prázdninové praxe: (zda ne/uzavírat smlouvu, popř. jakou - viz obecné informace pod heslem Praxe o úroveň výš zde na stránkách) - fakulta smlouvu nevyžaduje, student ji mít nemusí. Zajišťuje si ji jen v případě, že ji pracoviště, kam se na praxi chystá, potřebuje. (V případě uzavřených rámcových smluv s nemocnicemi stačí studentům k nástupu na praxi jen vnitřní formulář nemocnice!!!)

- Prázdninová praxe: interna (2 týdny)

- Prázdninová praxe: gynekologie a porodnictví (2 týdny)

Studenti vykonávají prázdninové praxe ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.

Student musí praxi splnit do konce zkouškového období, tj. k poslednímu dni plnění studijních povinností tak, jak je uvedeno v časovém harmonogramu aktuálního akademického roku, pro akademický rok 2016/2017 tedy nejpozději do 13. 9. 2017.

Měl by být být zachován blok dvou týdnů.

Zahraniční studenti a studenti, kteří chtějí vykonávat prázdninovou praxi mimo územíČR/SR, nemusí mít předem schválení garanta předmětu.

Pokud pracoviště, na kterém hodlá student praxi vykonávat, smlouvu požaduje, zajistí si student před nástupem na prázdninovou praxi uzavření „Smlouvy o zabezpečení odborné praxe“ - viz formulář v záhlaví této stránky - jiný typ smlouvy fakulta nepřijímá!!!

Student předloží vyplněný formulář smlouvy 1. LF UK (3xoriginál) k podpisu na studijní oddělení a ve zdravotnickém zařízení (libovolné pořadí). Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi stranami před zahájením praxe. Jeden originál podepsané smlouvy předá student nejpozději při nástupu na praxi ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý originál předá před zahájením praxe na studijní oddělení 1.LF, třetí si ponechá. Zasílání smluv fakulta nevyřizuje.

„Sylabus – Pokyny pro prázdninovou praxi“

Student předloží sylabus při nástupu na praxi v nemocnici primáři - viz příloha

„Potvrzení o vykonané praxi“

Po splnění praxe si student ve zdravotnickém zařízení nechá potvrdit primářem délku a vykonání praxe na přiložený formulář a do indexu do rubriky úřední záznamy.

Potvrzení o vykonané praxi se předkládá garantovi praxe, který po uznání zapíše zápočet do indexu a SISu.

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 18494 poslední aktualizace: bkasa, 17.02.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít