1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce

Promoce 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy

v akademickém roce 2021/2022 - přehled termínů
Bakalářská studia –  24.11.2021, 28.7. 2022 

(Konferenční sál MFF /tzv. Profesní dům/ Malostranské nám.25, Praha 1)

Magisterská studia  

26.11.2021 (9.00 hod. - nav.Mgr., 10.30 hod. - LEK + ZUBL, 12.00 hod. - LEK, 13.30 hod. - AP)

21.4.2022, 25.-27.7.2022

(Velká aula Karolina/Ovocný trh 3, Praha 1)

Zasedací pořádek v aule Karolina

Upozornění:
Absolventi se musí dostavit do místnosti vedle auly nejpozději půl hodiny před začátkem promoce ve společenském oděvu za účelem podpisu do matriční knihy a nácviku ceremoniálu.

Přihlášení k promoci:
* nejméně jeden měsíc před termínem promoce se přihlásí absolventi všeobecného lékařství a zubního lékařství po úspěšně složené poslední části státní rigorózní zkoušky s potvrzeným "Výstupním listem", indexem a průkazem studenta u referentky pro 6.ročník;


*nejméně jeden měsíc před termínem promoce se přihlásí absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia po úspěšně složené státní závěrečné zkoušce s potvrzeným "Výstupním listem", indexem a průkazem studenta u referentek pro zdravotnické obory.


Vážení absolventi,

protože budete v tomto akademickém roce promovat, prosíme Vás, abyste seznámili své rodiče a známé, kteří se Vaší promoce zúčastní, s následujícími pokyny:

*při promoci nefotografujte, ani nefilmujte. Rektorátem UK jsou po celou dobu Vaší promoce zajištěni profesionální fotografové, kteří jsou ochotni a schopni splnit všechna Vaše přání. /Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy. Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil. Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na studijním oddělení fakulty./

*vypněte před vstupem do auly mobilní telefony,

*při promoci nechoďte a nerušte,

*v průběhu ani po skončení promoce netleskejte a vyhněte se hlasitému projevu,

*vstup hostů do auly je povolen pouze ve společenském oděvu,

*z důvodu cca 50ti minutového trvání promoce doporučujeme účast dětí od školního věku.

Věříme, že pro prožití slavnostní atmosféry rituálu čerpaného z tradiční kultury evropských univerzit se všichni přítomní závaznosti a vnitřnímu řádu ceremoniálu rádi podřídí.

Nechte se vytrhnout ze všednodennosti a prožijte tuto slavnostní chvíli jako okamžik štěstí ve Vašem životě.

 

Karel IV. Vás zve  

Hodnocení: (hodnotilo 177 uživatelů) spravovat