1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK z 18. 4. 2005

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 18.4.2005

 

Přítomni : viz prezenční listina

 

 

Zasedání Akademického senátu 1. LF UK zahájil předseda Bc. Marek Hilšer v 15.05 hodin.

V úvodu mimořádného zasedání vyzval předsedu volební komise B. Matouše,  aby seznámil přítomné senátory s postupem, jak budou volby probíhat a s částí Jednacího a volebního řádu AS 1. LF UK.

 

B. Matouš uvedl, že každý přítomný člen senátu obdrží hlasovací lístek, na němž jsou pod pořadovými čísly uvedena v abecedním pořadí příjmení a jména kandidátů. V oddělené místnosti označí každý senátor zakroužkováním jediného kandidáta, kterému dává svůj hlas. Dále uvedl, kdy bude hlasovací lístek neplatný a jaký by byl postup, pokud se v prvním kole nepodaří zvolit kandidáta na funkci děkana. Členové volební komise budou volit jako poslední.Výsledek voleb bude písemně oznámen rektorovi UK a oběma kandidátům.

 

M. Hilšer dává hlasovat o návrhu programu jehož jediným bodem je volba kandidátů na funkci děkana.

 

AS 1. LF UK schvaluje návrh programu mimořádného zasedání

                                                                                 

30:0:0 (pro:proti:zdrželo se) schváleno

 

Předseda volební komise zahajuje volbu kandidátů na funkci děkana.

 

V 15.40 hodin je volba ukončena a předseda volební komise vyhlašuje výsledky:

 

Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, 30 hlasovacích lístků bylo vráceno, 30 hlasovacích lístků bylo platných.

 

doc. MUDr.Otomar Kittnar, CSc., obdržel 14 hlasů

 

prof. MUDr.Tomáš Zima , DrSc., obdržel 16 hlasů

 

Zvoleným kandidátem na funkci děkana 1. lékařské fakulty UK na funkční období 2005-2008 se stal prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA.

 

Předseda AS 1. LF UK Bc. Marek Hilšer ukončil mimořádné zasedání v 16.00 hodin

 

Příští zasedání Akademického senátu 1. LF UK se bude konat dne 23.5.2005 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3, Praha 2.

 

Zapsala : V. Silbernaglová

Vidi : Bc. Marek Hilšer

 

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat