1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. lékařské fakulty dne 21. 4. 2008

Zápis ze zasedání Akademického senátu 1. LF UK ze dne 21. 4. 2008

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

M. Hilšer zahájil zasedání v 15,05 hod.

 

Návrh programu:

 

1. Projednání návrhů na jmenování děkana 1. LF UK (45 min)

 

M. Hilšer navrhuje změnu programu, a sice doplnění bodu na projednání Prohlášení Univerzity Karlovy k věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích vzhledem k naléhavosti situace.

 

Akademický senát schvaluje  program zasedání včetně navržené změny programu.

 

                                                                       29 : 0 : 1 (pro : proti : zdrželo se) schváleno

 

1. Projednání návrhů na funkci děkana 1. LF UK

 

Předseda  komise pro organizaci projednání návrhů na funkci děkana, P. Pafko, seznámil přítomné s pravidly hlasování. Každý člen AS dostane oproti podpisu hlasovací lístek, odebere se za plentu, vyplněný hlasovací lístek vhodí do urny před komisí. Hlasovací lístek je platný v případě zakroužkování jména kandidáta. Jiné označení lístku je považováno za neplatný hlasovací lístek.   Členové volební komise se zúčastní volby jako poslední.

 

V tajném hlasování bylo vydáno  30 volebních lístků. Z toho bylo odevzdáno  30 hlasovacích lístků, z nichž 1 byl neplatný.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. byl navržen 29 hlasy do funkce děkana 1. LF UK pro funkční období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2012.

 

2. Vyjádření AS 1. LF UK k Prohlášení Univerzity Karlovy 

 

M. Hilšer požádal AS 1. LF UK o vyjádření k Prohlášení Univerzity Karlovy ze dne 9.4. 2008, které kritizuje postup vlády v otázce transformace fakultních nemocnic. Uvedl, že se jedná o naléhavou situaci, a  podpora tomuto prohlášení dodá silnější mandát univerzitním představitelům vyjednávat ve prospěch univerzity.

 

 Navrhuje usnesení ve znění:

 

Akademický senát 1. lékařské fakulty UK plně podporuje Prohlášení Univerzity Karlovy ze dne 9. dubna 2008 vyjadřující se k transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti.

                                                                       29 : 0 : 1 schváleno

 

M. Hilšer ukončil zasedání v 15,40 hodin. Další zasedání se bude konat 12. 5. 2008 v 15,00 hodin.

 

Zapsala: Eva Svobodová

Hodnocení: spravovat