1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů bez přijímací zkoušky – Všeobecné lékařství

Zápis uchazečů přijatých ke studiu Všeobecného lékařství v českém jazyce na základě upuštění od přijímací zkoušky se koná dle následujícího rozpisu: 

  • Termín a přesný čas zahájení zápisu dle prvního písmene Vašeho příjmení  je nutné dodržet.

 

Písmeno A-I (včetně) v pátek 21.06.2024 od 9:30

               J-O (včetně) v pátek 21.06.2024 od 12:00

Místo zápisu: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 2. patro, posluchárna - číslo dveří 3.073, Kateřinská 32, Praha 2

Písmeno P-Ž (včetně) v pondělí 24.06.2024 od 13:00

Místo zápisu: Stomatologická klinika, 2. patro, posluchárna - číslo dveří 3.033, Kateřinská 32, Praha 2


  • Přesné datum a čas Vašeho zápisu naleznete též ve studijním informačním systému (moje přihláška).

 

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, tak je možné zmocnit jinou osobu. Je vyžadována plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (uchazeč o studium), z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce (osoba, která Vás zastoupí u zápisu) činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec nemusí mít úředně ověřený podpis, musí však být plnoletý a musí přinést dokumenty uchazeče vyžadované k zápisu do studia, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Vzor plné moci k zápisu do studia, který je možné použít naleznete na webu v sekci Uchazeči - formuláře


Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte u zápisu do studia.

K zápisu si přineste:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), z technických důvodů neakceptujeme e-doklad totožnosti
  • 1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno 
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání
  • potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B  
  • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání dle vyhlášky č. 271/2012 Sb. 
  • BOZP a PO  
Výše uvedené formuláře naleznete též na webu fakulty v sekci Uchazeči - formuláře pro uchazeče - ZDE.  

V případě, že se nemůžete zúčastnit řádného zápisu, můžete využít náhradní termín zápisu, který se bude konat dne 22.07.2024.  O náhradní termín zápisu (22.07.2024) si nežádáte, nárok vzniká automaticky. Informace k náhradnímu termínu zápisu (přesný čas a místo zápisu) budou zveřejněny po řádných zápisech na webu fakulty a ve studijním informačním systému (moje přihláška).  

Dotazy zasílejte na adresu renata.dvorakova@lf1.cuni.cz

 

 

Hodnocení: spravovat