1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

 

Zápis uchazečů přijatých ke studiu Všeobecného a Zubního lékařství v českém jazyce se koná dle následujícího rozpisu:

 • Termín a přesný čas zahájení zápisu dle prvního písmene Vašeho příjmení je nutné dodržet.

Písmeno: 

 • A-I (včetně) 26.06.2024 v 09.30
 • J-O (včetně) 26.06.2024 v 13.00
 • P-Ž (včetně) 27.06.2024 v 09.30

 

Místo zápisu: Anatomický ústav, U Nemocnice 3, 128 00 Praha 2, velká posluchárna (přízemí). 


Přesné datum a čas Vašeho zápisu naleznete též ve studijním informačním systému.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

K zápisu si přineste:

 •  průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),
 • 1 x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno
 •  řádně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – k odevzdání
 •  psací potřeby
 •  potvrzení o očkování proti virové hepatitidě (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
 •  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece)
 •  formulář na BOZP a PO (formulář bude zaslán na mail)
 •  formulář imatrikulačního slibu (formulář bude zaslán na mail)
 •  doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
 • absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

 

Pokud Vám bude nějaký z těchto dokumentů chybět, nemůžeme Vás zapsat.

Dotazy zasílejte na adresu renata.dvorakova@lf1.cuni.cz

SOUHRNNÉ INFORMACE

Pokud se k zápisu nemůžete dostavit osobně, tak je možné zmocnit jinou osobu. Je vyžadována plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (uchazeč o studium), z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce (osoba, která Vás zastoupí u zápisu) činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec nemusí mít úředně ověřený podpis, musí však být plnoletý a musí přinést dokumenty uchazeče vyžadované k zápisu do studia, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Vzor plné moci k zápisu do studia, který je možné použít naleznete na webu v sekci Uchazeči – formuláře.

V případě, že se nemůžete zúčastnit řádného zápisu, můžete využít náhradní termín zápisu dne 22.07.2024. O náhradní termín zápisu není nutné žádat. Informace k náhradnímu termínu zápisu (přesný čas a místo zápisu) budou zveřejněny po řádných zápisech na webu fakulty a ve studijním informačním systému.

 

Hodnocení: spravovat