1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů - nelékařské obory

Zápisy do 1.ročníků nelékařských oborů 2018/2019

Řádný zápis přijatých uchazečů:

· 25.6.2018 – pro uchazeče bakalářského kombinovaného studia všechny obory

Zápis se koná od 9:00 hodin v posluchárněÚstavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 3073 1. LF UK Kateřinská 32, Praha 2, 2.patro.Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

· 26.6.2018 - pro uchazeče bakalářského prezenčního studia všechny obory

Zápis se koná od 9:00 hodin v posluchárně Stomatologické kliniky 3033 1.LF UK Kateřinská 32, Praha 2, 2.patro. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 2x totožnou fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení k odevzdání

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

 

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu dne 25.6.2018, 26.6.2018 budete moci  využít náhradní termín. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.

 

 

 

· 29.6.2018 – pro uchazeče navazujícího magisterského studia všechny obory i formy

Zápis se koná od 9:00 hodin v posluchárně Stomatologické kliniky,3033 1.LF UK Kateřinská 32, Praha 2, 2.patro. Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet.

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Přesné datum bude uvedeno ve studijním informačním systému (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

· 2x totožnou fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno

· úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu k odevzdání (v případě, že diplom k ukončenému bakalářskému studiu nemáte dosud vydaný, tak k zápisu doložíte originál potvrzení o absolvování bakalářského studia s razítkem školy a podpisem studijního oddělení, kde bude uveden bakalářský program a obor studia. Úředně ověřenou kopii diplomu doložíte následně na studijní oddělení nejpozději do 30.9.2018).

· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)

· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb

Ke studiu oboru Intenzivní péče je ještě nutné doložit:

· doklad k prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry a doklad k prokázání zdravotní způsobilosti ke

studiu v oboru všeobecná sestra včetně nároků kladených na absolvování odborné praxe během studia na

pracovištích intenzivní medicíny, anesteziologie a urgentní medicíny. Pro zápis ke studiu jsou uvedené doklady nezbytné.

Zápis nezletilých osob: Pokud je uchazeči méně než 18 let, dostaví se k zápisu se zákonným zástupcem.

 

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu dne 29.6.2018, budete moci  využít náhradní termín . Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.

Hodnocení: spravovat