1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů - nelékařské obory

ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU SE USKUTEČNÍ 20.06.2023


08:00 - pro uchazeče prezenčního studia
11:30 - pro uchazeče kombinovaného studia 

Zápis se koná  v posluchárně Stomatologické kliniky 3033 1.LF UK Kateřinská 32, Praha 2, 2.patro.

Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet! 

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

K zápisu si přineste:

·průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
·1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno
·úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - k odevzdání
·psací potřeby
·potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
·posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece)
.formulář na BOZP a PO (formulář bude zaslán na mail)
.formulář imatrikulačního slibu (formulář bude zaslán na mail)
·doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
·absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

Pokud Vám bude nějaký z těchto dokumentů chybět, nemůžeme Vás zapsat.


ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K NAVAZUJÍCÍMU MAGISTERSKÉMU STUDIU SE USKUTEČNÍ 21.06.2023


08:00 - pro uchazeče prezenčního studia
11:30 - pro uchazeče kombinovaného studia

Zápis se koná v posluchárně Stomatologické kliniky, 3033 1.LF UK Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro.

Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet!

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

K zápisu si přineste:

·průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
·1x fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno
.úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu - k odevzdání
·úředně ověřenou kopii dodatku diplomu - k odevzdání
·psací potřeby
·potvrzení o očkování proti virové hepatitidě B (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece).
·posudek o zdravotní způsobilosti (formulář https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-uchazece)- POZOR NETÝKÁ SE NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA ADIKTOLOGIE!
.formulář na BOZP a PO (formulář bude zaslán na mail)
.formulář imatrikulačního slibu (formulář bude zaslán na mail)
·uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky

Pokud Vám bude nějaký z těchto dokumentů chybět, nemůžeme Vás zapsat.

SOUHRNNÉ INFORMACE

K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

 

V případě, že se nemůžete dostavit k řádnému zápisu a ani zmocnit jinou osobu, můžete využít náhradní termín dne 29.6.2023. Informace k náhradnímu termínu budou zveřejněny po řádných zápisech.


 

Hodnocení: spravovat