1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zápis přijatých uchazečů - nelékařské obory

ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Náhradní zápis uchazečů bakalářských oborů v kombinované formě: 22. 7. 2019 v 9.00 hodin

Náhradní zápis uchazečů bakalářských oborů v prezenční formě: 22. 7. 2019 v 9.00 hodin

Zápis se koná posluchárně Stomatologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro, č. dv. 3.033.

Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet, zápis trvá přibližně 3 hodiny.

Informace o zápisu budou uvedeny i v SISU (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
· 2x totožnou fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno
· úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení - k odevzdání
· psací potřeby
· doklad o zkoušce z českého jazyka typu C1 (předloží uchazeči, kteří chtějí studovat v českém jazyce a nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny)
· absolventi středních škol v zahraničí (netýká se občanů SR) předloží při zápisu doklad o nostrifikaci středoškolského vzdělání ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR 385/91 Sb.

 

ZÁPIS PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K NAVAZUJÍCÍMU MAGISTERSKÉMU STUDIU 2019/2020

Rozhodnutí o přijetí obdržíte při zápisu.

Náhradní zápis uchazečů navazujících magisterských oborů v kombinované formě: 26. 7. 2019 v 9.00 hodin

Zápis se koná posluchárně Stomatologické kliniky 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2, 2. patro, č. dv. 3.033.

Stanovenou dobu zahájení zápisu je nutné dodržet, zápis trvá přibližně 3 hodiny.

Informace o zápisu budou uvedeny i v SISU (moje přihláška).

K zápisu si přineste:

· průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
· 2x totožnou fotografii formátu 3,5x4,5 cm – na zadní straně uveďte čitelně příjmení a jméno
· úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu - k odevzdání
· dodatku diplomu - k odevzdání
· psací potřeby
· uchazeči, kteří nedoloží absolvování vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice, musí doložit doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky

 

SOUHRNNÉ INFORMACE

V případě, že se nemůžete dostavit k náhradnímu zápisu, můžete využít zápis dne 26.9.2019 v 9:00. K zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jehož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k zápisu stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Hodnocení: spravovat