1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

V Praze 17. 6. 2022

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2022/2023

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

Takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2022 na fakultě 106 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2022 na fakultě 159 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 99 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 88 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Ergoterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 48 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Fyzioterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 66 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 51 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 40 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení 15.6.2022 na naší fakultě 46 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení 15.6.2022 na naší fakultě 35 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2022 na naší fakultě 32 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé, v kombinované formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí, v kombinované formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.


                                                                                                             prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v. r.

                                                                                                                                       děkan fakulty


 

Hodnocení: (hodnotilo 21 uživatelů) spravovat