1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

 V Praze 21. 6. 2021

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2021/2022

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

Takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2021 a 18.6.2021 na fakultě 103 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2021 na fakultě 153 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 87 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 79 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Ergoterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 46 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Fyzioterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 76 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 52 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 46 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení 15.6.2021 na naší fakultě 45 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 36 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 15.6.2021 na naší fakultě 28 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé, v kombinované formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

Definitivní počet přijatých uchazečů bude znám po vyhodnocení náhradního termínu přijímacího řízení.

Náhradní termín pro přijímací řízení na 1. LF UK je vyhlášen na den 25.6.2021 za stejných podmínek, které byly uchazečům sděleny v pozvánce na přijímací řízení.


                                                                                                             prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v. r.

                                                                                                                                       děkan fakulty


 

Hodnocení: (hodnotilo 18 uživatelů) spravovat