1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

 

V Praze 21. 6. 2019

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2019/2020

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 20.6.2019 na fakultě 126 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 20.6.2019 na fakultě 164 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 93 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 71 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Ergoterapie, v prezenční formě, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 42 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 72 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 61 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 47 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka, v prezenční formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 55 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 56 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 18.6.2019 na naší fakultě 24 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

Definitivní počet přijatých uchazečů bude znám po vyhodnocení náhradního termínu přijímacího řízení.

Náhradní termín pro přijímací řízení na 1. LF UK je vyhlášen na den 27. 6. 2019 za stejných podmínek, které byly uchazečům sděleny v pozvánce na přijímací řízení.

 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

děkan fakulty

 

Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) spravovat