1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

 

V Praze 19. 6. 2020

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2020/2021

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2020 a 18.6.2020 na fakultě 126 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 16.6.2020 a 18.6.2020 na fakultě 160 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 89 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 95 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Ergoterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 53 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 76 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 58 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Nutriční terapie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 47 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 45 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 34 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Ergoterapie pro dospělé, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2020 na naší fakultě 23 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

Definitivní počet přijatých uchazečů bude znám po vyhodnocení náhradního termínu přijímacího řízení.

Náhradní termín pro přijímací řízení na 1. LF UK je vyhlášen na den 23.6.2020 za stejných podmínek, které byly uchazečům sděleny v pozvánce na přijímací řízení.


 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v r.

děkan fakulty


 


Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat