1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
jzasp| tisk | spravovat

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

V Praze 13. 6. 2017

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2017/2018

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 9.6.2017 na fakultě 192 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 9.6.2017 na fakultě 260 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 94 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 79 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 50 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 80 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 71 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 60 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka, v prezenční formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 50 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 37 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2017 na naší fakultě 45 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, v kombinované formě studia, kteří splnili stanovené podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v kombinované formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. v.r. 

děkan fakulty


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 13719 poslední aktualizace: msoch, 14.06.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít