1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

 

 

V Praze 14. 6. 2018

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

o přijímacím řízení na akademický rok 2018/2019

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy

takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2018 na fakultě 157 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 12.6.2018 na fakultě 258 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 81 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 77 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 30 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 80 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 65 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 50 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka, v prezenční formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 60 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 49 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 49 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 8.6.2018 na naší fakultě 20 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

 

Definitivní počet přijatých uchazečů bude znám po vyhodnocení náhradního termínu přijímacího řízení.

 

Náhradní termín pro přijímací řízení na 1. LF UK je vyhlášen na den 21. 6. 2018 za stejných podmínek, které byly uchazečům sděleny v pozvánce na přijímací řízení.


 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

 

Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat