1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání AS 1. LF UK ze dne 13. 10. 2008

Přehled o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009
  Počet přihlášek "Přestup"
uchazečů
/
Přijato
ML
Uchazečů
/Přijato
Uchazečů
Dostud.
/Přijato
Přijatí
bez PŘ
Plán Max.bodů Body pro
přijetí
Konalo

I.kolo
Přijato
I. kolo
Náhradní termín
pozváno
Náhradní termín
konalo
Přijat po
náhradním termínu
Body  po "A" Přijato po "A"
 
Body po "D" Přijato
po "D"
Mimořádný termín
uchazečů/přijato
18.9.2007 
Přijato
celkem 
Počty
odvolaných
Zapsaných 
Všeobecné lékařství         2298 12 21   329 450 240 140 1607 477 81 57 17 133 88 125 106 1 911 156 470
Zubní lékařství         871 3 1 1 25 50 240 205 692 43 30 19 0 194 17 187 8   85 80 69
Adiktologie-prezenční 62         25 225 99 49 23 4 4 3 - -       26 8 27
Adiktologie-kombinovaná 82         45 225 102 54 44 4 4 2 - -       46 3 49
Ergoterapie  53         20 100 30 41 20 5 3 1 28 8       29 2 19
Fyzioterapie-Praha 214         25 100 75 163 25 15 6 2 71 8       35 6 28
Fyzioterapie-Mar.Lázně 79         25 100 75 52 4 5 5 0 71 -       4 5 0
Zdravotnická technika  28 1       20 100 25 22 20 0 0 0 - -       20 0 15
Všeobecná sestra-prezenční 129 1       25 100 45 100 20 3 1 0 36 12       32 5 23
Všeobecná sestra-kombinovaná 154         40 200 150 110 36 5 3 2 145 4       40 10 40
Nutriční terapeut 110         20 100 67 76 21 5 5 1           22 0 20
Intenzivní péče 135         30 200 107 98 31 10 8 4 104 3       38 10 35
Zd. tech. a informatika  44         25 200 90 32 25 4 3 1 - -       26 2 15
  4259 17 22 1 354 800     3096 789 171 118 33   140   114 1 1310 287 818
Anglická paralelka:
Všeobecné lékařství 110 93
Zubní lékařství 15 9
Přehled uchazečů BEZ přijímacích zkoušek 
Ak. rok   Uchazečů Průměr pro přijetí Přijato Zapsáno
LEK-230; ZUB-23   LEK ZUB LEK ZUB LEK ZUB LEK ZUB
2008/2009   329 88 1,20 1,02 329 25 140 11
Přehled uchazečů CŽV 
Ak. rok Uchazečů Zapsáno
2008/2009 25 21
Zpracovala:M.Línová
Hodnocení: (hodnotilo 52 uživatelů) spravovat