1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Obhájené teze 1. LF UK

Jmenovací řízení

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Autoimunitní uveitida a možnosti jejího ovlivnění
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Vybrané kapitoly z diagnostiky a léčby prekaceróz a karcinomu děložního hrdla
doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

Význam molekulárně genetických metod v mikrobiologii na příkladu infekcí u pacientů s cystickou fibrózou

doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. Studium genetických příčin nemocí
doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Endokrinologie fetomaternální jednotky, se zaměřením na metabolity progesteronu
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. Biomolekulární paleopatologie z mého pohledu
doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. Wilsonova choroba
doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D. Multirezistentní Acinetobacter – výzva pro současnou medicínu
doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Léčba závislosti na tabáku v ČR

doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
Arthrogryposis multiplex congenita: Základní principy léčení a obnovení flexe loketního kloubu přenosem části m. pectoralis major 

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Význam moderních vyšetřovacích metod v patologii

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Možnosti monitorace efektu nových operačních metod pro léčbu stresové inkontinence moči

doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.
Funkční a integrativní genomika multifaktoriálních znaků

doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
Patofyziologie krvetvorby a vybrané mechanizmy hematologických onemocnění

doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
Od hyperbilirubinémie Rotorova typu k novým cestám jaterní chromosekrece

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
VIROVÁ HEPATITIDA C včera, dnes….. a zítra?


Habilitační řízení

MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. Studium mechanismů a důsledků působení excitotoxických látek v centrálním nervovém systému
MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. Rekonstrukce břišní stěny
Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

Využití imunoanalytických metod v diagnostice závažných onemocnění

MUDr. Helena Brodská, Ph.D.

Vybrané laboratorní markery systémového zánětu a jejich interpretace

MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

Echokardiografické hodnocení myokardiální deformace u akutní a chronické ischémie a chronického srdečního selhání

MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

Postavení chirurgie v současné multimodální terapii karcinomu žaludku

MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Výzvy hromadných otrav methanolem: diagnóza, léčba a dlouhodobé zdravotní následky
Ing. Daniel Jirák, Ph.D. Buněčné zobrazování magnetickou rezonancí
MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Intracerebrální železo jako marker neurodegenerace: studie MR
MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. Diagnostické a terapeutické aspekty zánětlivé kardiomyopatie
MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Hodnocení EKG, intrakardiálních elektrogramů a autonomní regulace v srdeční elektrofyziologii
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

Huntingtonova nemoc: klinické, morfologické a genetické vztahy

MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Kontrola glykémie v intenzivní péči
MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Variabilita klinického obrazu infekce lidským virem imunodeficience (HIV)
RNDr. Bohumír Procházka, CSc. Metody stanovení epidemického prahu
MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D. Diagnostické možnosti a významné prognostické faktory u dlaždicobuněčného karcinomu hlavy a krku
MUDr. Juri Marinov, CSc. Doporučené, validované a akreditované postupy pro diagnostiku a monitorování krevních chorob průtokovou cytometrií
MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. Mikrochirurgická léčba vestibulárního schwannomu a její funkční výsledky
MUDr. Eva Závadová, CSc.

Imunologická vyšetření onkologických nemocných

MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Intramedulární nádory: Faktory ovlivňující prognózu intramedulárního astrocytomu
MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Význam registrů biologické léčby pro sledování bezpečnosti a účinnosti biologické léčby u zánětlivých revmatických chorob

MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.
Moderní endoskopická a neinvazivní detekce karcinomů močového měchýře 

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymfom): současný stav poznání a vlastní výsledky preklinického a klinického výzkumu

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.
Signální dráha Fanconiho anémie: funkce, terapeutický potenciál, karcinom pankreatu

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Variabilita ADHD v dětství

MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Možnosti magnetické rezonance v pooperačním sledování pacientů chirurgicky léčených pro mesiální temporální epilepsii

MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
Implementace ultrazvuku v onkogynekologii

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.
Molekulárně genetická studie zadních dystrofií rohovkyZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 1525 poslední aktualizace: timkova, 10.03.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít