1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

stuka| tisk | spravovat

Návod na používání program Profix CTI pro obsluhu volání telefonu ústředny Hicom300E


1) Úvod - popis programu Profix CTI
2) Přihlášení klienta
3) Popis pracovní plochy
4) Práce se seznamy
5) Požadavky na PC
6) Import a Export telefonních kontaktů
7) Popis tlačítek
8) Obsluha volání
9) Nastavení klienta

Profix CTI klient
Program slouží pro obsluhu volání telefonu ústředny HiPath4000 a Hicom300E
Profix Klient komunikuje s centrálním Profix CTI Serverem. Profix CTI Server předává požadavky klientů do telefonní ústředny přes speciální protokol (ACL-C) a lze tak obsluhovat většinu telefonních služeb.
Komunikace Klient - Server probíhá pomocí TCP/IP protokolu a není tak nutné propojovat PC dalším kabelem jako je to u lokálních CTI aplikací.
Profix Klient CTI je vhodným nástrojem pro telefonování, který napomáhá k efektivní práci, rychlému vyhledání v seznamu nebo pro informaci o volajícím čísle.
Profix CTI klient

 • Volba čísla
 • Vyzvednutí hovoru
 • Zavěšení (automatické při obsazené lince)
 • Příjem hovoru
 • Přepojení s přihlášení a bez přihlášení
 • Konference
 • Vyhledání jména v DB
 • Zobrazení jména volajícího
 • Seznam příchozích volání
 • Seznam čísel (vlastní, centrální)
 • Definice funkčních kláves

Profix CTI klient  lze použít pro následující koncové přístroje:
 • Optiset E
 • OptiPoint400/410 (IP telefon)
 • OptiClient130 (softwarový IP telefon)
 • OptiPoint500
 • Analogový přístroj
 • Bezdrátová (Cordless telefon)


Profix CTI klient  - Navázání spojení s CTI serverem
Váš klient se musí nejdříve přihlásit k  Profix CTI Serveru.
Nejdříve je nutné nastavit IP adresu Profix CTI Serveru, ke kterému se budete přihlašovat. Zvolte menu Nastavení a záložku Server. V poli IP adresa vyplňte IP adresu Profix CTI serveru, kterou vám sdělí správce systému a případně Port. Standardně by měl být port nastaven na hodnotu 7878 pokud váš administrátor neurčí jinak.Pokud jste měnili IP adresu je nutné klienta ukončit a spustit znovu. 
Nyní se přihlaste k Profix CTI serveru. Pro přihlášení k CTI serveru máte dvě možnosti:
 • Stisknout tlačítko Navázání spojení s CTI serverem 
 • Nastavit Automatické přihlašování k CTI serveru po spuštění aplikace - v menu Nastavení. V tomto případě je nutné se poprvé přihlásit k serveru manuálně, zadat jméno a heslo a zaškrtnout volbu Uložit heslo.

Po stisknutí tlačítka Navázání spojení s CTI serverem se zobrazí dialogové okno, do kterého vyplňte jméno a heslo které vám přidělí administrátor systému.  

Vaše heslo lze změnit po přihlášení k CTI serveru v menu Nastavení v záložce Server tlačítkem Změna hesla

Zadejte nové heslo 

Program vás vyzve pro zopakování nového hesla 

Profix CTI klient - popis prostředí 

Prostředí klienta Profix:
1. Tlačítka obsluhy volání  

Tlačítka pro volbu čísla, příjem volání, konference, předání a pod. Těmito tlačítky přímo ovládáte váš telefon.
2. Informační panel
Informační panel vám poskytuje podobné informace jako displej vašeho telefonu - stav vašeho telefonu, stav probíhajícího hovoru, datum, čas a podobně.
3. Zkrácená volba

Zkrácená volba slouží pro rychlé vyhledání kontaku a přímou volbu čísla z Vlastního seznamu nebo z Centrálního seznamu. Na horním tlačítku se přiřadí telefonní číslo (ze sloupce Telefon) a na spodním talčítku číslo mobilního telefonu (ze sloupce Mobilní telefon).
3. Zkrácená volba - funkční klávesy


Tlačítka zkrácených voleb (F2-F12) slouží pro uložení nejčastěji volaných čísel.
Seznam hovorů, Vlastní seznam, Centrální seznam
Seznamy pro volbu čísla, definici kontaktů nebo pro přehled o přijatých či nepřijatých hovorech.
Editace seznamů telefonních čísel a kontaktů
Tlačítka pro definici telefonních čísel a kontaktů v privátním seznamu.
Informační lišta
Stavová řádka aplikace.
 
Profix CTI  klient - Práce se seznamy
V seznamech hovorů, vlastním seznamu a centrálním seznamu jsou implementovány doplňující funkce .
Kliknutím pravým tlačítkem myši na seznam se zobrazí submenu.

 • Vytoč - volba čísla z aktuální řádky
 • Hledej/Hledej další - vyhledá kontakt podle čísla nebo jména z vlastního a centrálního seznam
 • Nastavení tisku - nastavení vlastností tiskárny a tisku
 • Tisk seznamu - vytiskne aktuální seznam
 • Nastavení sloupců tabulky - zobrazí seznam sloupců, ve kterém lze definovat, které sloupce mají být zobrazeny
 • Standardní nastavení sloupců - nastaví zobrazení sloupců v původním formátu
 • Fonty - nastavení fontů v aktuálním seznamu
 • Zpět - ukončení submenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 9035 poslední aktualizace: 26.11.2012
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít