1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

MEDialogy

jtlap 25.09.2017

MEDialogy úvod

 

60112

Dialogy o medicíně (nejen) s médii

Jsme fakulta, která ročně připraví více než 540 absolventů všeobecného lékařství, zubního lékařství i nelékařských oborů na 76 klinických a výzkumných pracovištích. Věříme, že máme co říci k mnoha dlouhodobě aktuálním tématům, která se dotýkají nejen nás, ale celé společnosti – a chceme o nich komunikovat. Nabízíme vám dialog o datech, faktech, zkušenostech i názorech z nejstarší lékařské fakulty ve střední Evropě. A chceme naslouchat i vám.

Od toho jsou naše MEDialogy – pravidelné dialogy o medicíně (nejen) s médii.

Připravili jsme tato témata:

Dětská paliativní péče v Čechách
Mužské zdraví v Čechách aneb Kluci nepláčou?
Kmenové buňky v Čechách
Co se jí v Čechách
Klinické studie v Čechách
Alternativní medicína v Čechách
Financování vědy v Čechách
Umírání v Čechách
Závislosti v Čechách
Výchova lékařů v Čechách

 

Na těchto stránkách postupně najdete všechny podklady k jednotlivým MEDialogům i záznamy z těch, které se již uskutečnily.

Přijďte si nás poslechnout.
Přijďte se nás zeptat.
A pošlete to dál.


Své dotazy a náměty posílejte již nyní na medialogy@lf1.cuni.cz.


zburi 03.11.2017

Dětská paliativní péče v Čechách

7242924. října 2017 v 10.00
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2

Jakkoli bolestné téma to je, i děti umírají a potřebují paliativní péči. V České republice se dětská paliativní péče dostává do povědomí veřejnosti pomalu. Zdravotníci, kteří jí poskytují, upozorňují, že je téměř nedostupná, v řadě regionů není nikdo, kdo by nevyléčitelně nemocným dětem a jejich rodinám pomohl trávit poslední společné chvíle v jejich přirozeném prostředí.


zburi 15.03.2017

Mužské zdraví v Čechách aneb Kluci nepláčou?

678211. března 2017 v 10.00
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


Podle statistik zdravotních pojišťoven i zkušeností lékařů dbají muži na prevenci méně než ženy. Muži v produktivním věku, kteří netrpí žádným chronickým onemocněním a nemají sociální problémy (nezaměstnanost, ztráta kontaktů, nové manželství a další) až na výjimky nevyhledávají informace o zdraví. Získat je pro prevenci je často jednodušší s pomocí jejich partnerek.


zburi 25.01.2017

Kmenové buňky v Čechách

6547918. října 2016 v 10.00
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


V poslední době vyvolává ve veřejnosti mnoho rozporuplných emocí léčba některých chorob prostřednictvím kmenových buněk. Řada subjektů nabízí léčbu široké škály neduhů kmenovými buňkami na komerční bázi (od bolestí hlavy, obnovy chrupavek přes omlazení organismu, lepší růst vlasů až po léčbu neurodegenerativních onemocnění) apod. Zatímco v nemocných vzbuzuje často falešné naděje, odborné kruhy je většinou zavrhují a považují spíše za výdělečný obchod.


zburi 11.07.2016

Co se jí v Čechách

6283422. května 2016 v 10.00
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2


Informace o správné a zdravé výživě a zdravém životním stylu nejsou v české společnosti dostatečně rozšířené. Z novin a časopisů sice lidé načerpají mnoho informací, ale spíše převažují články o nesprávných dietách, navíc často spojené s reklamou na potravinové doplňky. „Na základních školách se sice vyučuje předmět Výchova ke správnému zdravotnímu stylu, ale žáci se nic nedovědí například o prevenci aterosklerózy, cukrovky či nádorových onemocnění,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČLS JEP. Lépe na tom nejsou ani studenti středních škol.


zburi 07.04.2016

Klinické studie v Čechách

603708. března 2016 v 10.00

Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


Klinická hodnocení léčiv, tedy systematické testování léčivého přípravku na pacientech či na zdravých dobrovolnících jsou nedílnou součástí vývoje nových léčiv. Nejčastěji je organizují výrobci léčiv, bývají rovněž součástí výzkumných záměrů akademických pracovišť. Jejich cílem je prokázat a ověřit léčivé účinky přípravku a zjistit jeho nežádoucí účinky. Ve světě se ročně objeví tisíce slibných látek a provádějí se desetitisíce preklinických a klinických studií, ovšem jen velmi malá část z testovaných léků je nakonec zavedena do praxe. Vývoj nového léku trvá mnoho let a stojí miliardy dolarů. Avšak už i samotné provádění klinických studií přináší prospěch všem zúčastněným – pacientům, zdravotníkům i výzkumníkům.

 

 


mfial 24.02.2016

Alternativní medicína v Čechách

5778410. listopadu 2015 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


Alternativní medicína je termín, který se vžil pro vše, co nesplňuje základní kritéria klasické západní medicíny. Zahrnuje rozličné metody od akupunktury, aromaterapie přes fytoterapii, homeopatii, léčbu kovy, drahokamy, barvami, až po masáže, psychotroniku, reflexní terapii, tradiční čínskou medicínu atd. Názor na tyto metody českou společnost rozděluje na její příznivce a odpůrce. Odmítavý či velmi zdrženlivý vztah k alternativní medicíně doporučila lékařům Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP). S nejtragičtějšími důsledky, kdy léčitelé odrazují pacienty od účinných metod medicíny založené na důkazech, se lze setkat v onkologii.


zburi 31.08.2015

Financování vědy v Čechách

5395316. června 2015 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2V České republice existují v zásadě dvě nejsilnější centra vědy a výzkumu – vysoké školy a Akademie věd ČR. Peníze „na vědu" pro tyto instituce lze rozdělit na „institucionální podporu" sloužící udržení jejich základního chodu a „účelové financováni", které výběrovým způsobem rozděluje konkrétním projektům Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a agentury příslušných rezortů.

 


mfial 17.06.2015

Umírání v Čechách

5197410. března 2015 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


Podle průzkumů veřejného mínění si přeje až 80 procent lidí zemřít doma. Proč se tak neděje? Čeho se lidé v souvislosti se smrtí nejvíce obávají? Měla by být eutanazie zakotvena v zákoně? Je při výuce studentů medicíny věnována dostatečná pozornost otázkám spojeným s umíráním, respektive se smrtí?

 

 


mfial 17.06.2015

Závislosti v Čechách

501214. listopadu 2014 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2


Vzrůstá počet lidí závislých na alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách. Nejrůznější typy závislosti nejvíce ohrožují děti a dospívající. Experty, kteří jsou jim schopni včas pomoci, vychovává v plné šíři 1. LF UK jako jediná vysoká škola v ČR.    


jtlap 17.06.2015

Výchova lékařů v Čechách

47125

3. června 2014 v 10.00 hodin
Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK
Na Bojišti 3, Praha 2V České republice je v současnosti více než 40 000 lékařů. Ročně dokončí studium na 8 lékařských fakultách asi 2500 absolventů – z toho téměř pětina na 1. lékařské fakultě UK. Obstojí české medicínské školství ve srovnání se zahraničím? Kolik stojí výchova jednoho lékaře v českých podmínkách? Kam mají naši absolventi po studiu namířeno? Jaká je srážka s realitou po odchodu ze školy? A kdy se vlastně doktor stává dobrým lékařem?


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 12347 poslední aktualizace: 03.11.2017
zavřít