1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Financování vědy v Čechách

16. června 2015 v 10.00 hodin

Velká zasedací místnost děkanátu 1. LF UK

Na Bojišti 3, Praha 2


V České republice existují v zásadě dvě nejsilnější centra vědy a výzkumu – vysoké školy a Akademie věd ČR. Peníze „na vědu" pro tyto instituce lze rozdělit na „institucionální podporu" sloužící udržení jejich základního chodu a „účelové financováni", které výběrovým způsobem rozděluje konkrétním projektům Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR a agentury příslušných rezortů. Ve zdravotnictví je to Agentura pro zdravotnický výzkum ČR. Podpora výzkumu v lékařských vědách tvoří přibližně 11 % z celkového objemu peněz, které jsou ve státním rozpočtu ČR určeny na vědu a výzkum. Financování vědy a výzkumu privátní sférou zatím funguje jen omezeně. Vědci mohou získat pro svou práci peníze i z evropských a jiných zahraničních fondů. 

MEDialogy - Financování vědy v Čechách i v médiích!

Českou vědu trápí udržitelnost nových center i způsob hodnocení kvality výzkumu - zdravotnickydenik.cz

Financování vědy v Čechách - ceskenovinky.eu

 


Diskutovali s Vámi:

53980prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan 1. LF UK

„Základní a aplikovaný výzkum jsou spojené nádoby – jeden bez druhého nemůže fungovat. O biomedicínském výzkumu to platí dvojnásob.“


53950doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

prorektor pro vědu UK, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace – poradního orgánu vlády ČR

„Věda se hodnotit nedá, ale musí. Bez evaluace nelze vědu rozumně financovat.“


53951prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

„Nelze doufat v přínos rychlovlaků bez kvalifikované péče o stav kolejí. Ani v medicínských vědách.“ 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 1746 poslední aktualizace: zburi, 31.08.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít