1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vzácná onemocnění v Čechách

86545 

Na všechny výše uvedené i další otázky budou odpovídat a diskutovat:

86678 

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.,

přednosta Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze:
„Stanovením diagnózy vzácného onemocnění nesmí péče o pacienta skončit.“


86676

MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.,

Onkologická klinika 2. LF UK a Fakultní Nemocnice v Motole:
„Studium vzácného nám pomáhá odhalovat i zákonitosti častějších onemocnění.“


86679
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., 

vedoucí odd. speciálně pedagogické propedeutiky, Univerzita Palackého v Olomouci:
„Nestačí chtít, je třeba znát, vědět a dokázat…“


86677 
Bc. Anna Arellanesová

předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO):
„Sami vzácní spolu silní."


86680


Mgr. et Bc. Simona Sedláčková

zakladatelka spolku METODĚJ – MEzi TOlika DĚtmi Jediný:
„Pro lékaře vzácná nemoc, pro nás vzácný život."


 

Hodnocení: spravovat