1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ledviny stárnou společně s námi. Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření!

Každý dvacátý člověk v ČR má významně sníženou funkci ledvin.
Ve věkové skupině 70–79 let už je to ale každý čtvrtý.

LEDVINY STÁRNOU SPOLEČNĚ S NÁMI.
Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření!

Světový den ledvin 13. 3. 2014 46082


Ledviny jsou životně důležitým orgánem. Filtrací krve odstraňují z těla odpadní produkty metabolismu a udržují stabilitu vnitřního prostředí. Každý den očistí 180 litrů krve, což znamená, že pročistí všechnu krev až 50x za den. Věděli jste ale, že chronická onemocnění ledvin postihují 10 % světové populace? Že chronickým onemocněním ledvin trpí 1 z 5 mužů a 1 ze 4 žen ve věku 65 až 74 let, zatímco ve věkové kategorii nad 75 let trpí různě závažným chronickým onemocněním ledvin celá polovina lidí? Při péči o dlouhodobé zdraví ledvin je především zapotřebí nepodceňovat prevenci.

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos již podeváté druhý čtvrtek v měsíci březnu (tentokrát 13. 3. 2014) Světovým dnem ledvin s cílem zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztah mezi stárnutím a chronickým onemocněním ledvin. 46083

„V České republice je odhadem asi 5 % obyvatel s významně sníženou filtrační funkcí ledvin,” říká přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN a dodává: „Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév (infarktu myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin) a jsou také ohroženi vývojem selhání ledvin, které vyžaduje náhradu jejich funkce dialýzou či transplantací. Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se ale selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění. Dialýzou či transplantací ledvin se léčí sice jen méně než 0,1% obyvatel, náklady na tuto léčbu ale představují několik procent celkových nákladů na zdravotní péči.”

Chronické onemocnění ledvin patří mezi civilizační onemocnění, vyskytuje se výrazně častěji u hypertoniků, diabetiků a pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Výskyt chronického onemocnění ledvin proto významně stoupá s věkem. U pacientů ve věkové skupině 60–69 let se snížená funkce ledvin vyskytuje již u 7 % a ve věkové skupině 70–79 let u 25 % osob. Se stárnutím populace tedy počty pacientů s chronickým onemocněním ledvin i počty pacientů vyžadujících dialyzační léčbu a náklady na jejich léčbu nepochybně porostou.

„Časný záchyt chronického onemocnění ledvin je proto extrémně důležitý. Vyšetření bílkoviny v moči a stanovení filtrační funkce ledvin je snadné a levné a skrínink u starších pacientů je vzhledem k vysokým nákladům na léčbu náhradou funkce ledvin nákladově efektivní. Kontrolou krevního tlaku, inhibicí systému renin-angiotenzin a léčbou dalších kardiovaskulárních a metabolických komplikací se dá totiž riziko vývoje selhání ledvin výrazně snížit a u řady nemocných k němu nikdy nedojde,” vysvětluje prof. Vladimír Tesař.

V České republice je Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností. Na tiskové konferenci dne 12. 3. 2014 v Praze budou účastníci seznámeni s akcemi, které letos v rámci Světového dne ledvin proběhnou v celé České republice.

13. 3. 2014 pak budou moci zájemci podstoupit v Praze a dalších městech výše popsané skríningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kraetininu jako parametru funkce ledvin) a měření krevního tlaku.

Podrobné informace o akcích konaných v rámci Světového dne ledvin budou zveřejněny na webových stránkách České nadace pro nemoci ledvin www.nadaceledviny.cz a České nefrologické společnosti www.nefrol.cz.

prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
předseda správní rady České nadace pro nemoci ledvin

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
přednosta Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN a člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
přednosta Kliniky nefrologie IKEM, člen správní rady České nadace pro nemoci ledvin a předseda České nefrologické společnosti

2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin 2014-03-12_TK ke Světovému dni ledvin

*******CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN…
TICHÝ ZABIJÁK
1z10
CHRONICKÁ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN POSTIHUJÍ 10 % POPULACE
Chronická onemocněni ledvin u dospělých jsou nejčastěji způsobena vysokým krevním tlakem
a cukrovkou


KOHO POSTIHUJE?
10 % populace na celém světě je postiženo chronickým onemocněním ledvin
Choroby ledviny mohou postihovat lidi bez rozdílu věku nebo rasy
Chronickým onemocněním ledvin trpí 1 z 5 MUŽŮ a 1 ze 4 ŽEN ve věku 65 až 74 let
Polovina lidí ve věku nad 75 let trpí různě závažným chronickým onemocněním ledvin

JAK ODHALIT CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN?
Chronická onemocnění ledvin v raném stádiu často nemívají žádné příznaky a nezpůsobují žádné obtíže. Člověk může ztratit až 90 % funkce ledvin, aniž by měl jakékoliv příznaky.
Postižení ledvin lze ale zjistit pomocí jednoduchých vyšetření:
• vyšetření moči na přítomnost bílkovin
• vyšetření krve na hladinu kreatininu
K příznakům chronického onemocnění ledvin v pokročilém stádiu patří:
otoky kotníků, únava, poruchy soustředění, ztráta chuti k jídlu a zapáchající moč

HROZÍ I VÁM?
+ Máte vysoký krevní tlak?
+ Máte cukrovku?
+ Vyskytují se ve Vaší rodině choroby ledvin?
+ Máte nadváhu?
+ Kouříte?
+ Je Vám nad 50 let?
+ Jste afrického, hispánského, aboriginského či asijského původu?

POKUD JSTE ODPOVĚDĚL/A KLADNĚ NA JEDNU NEBO VÍCE TĚCHTO OTÁZEK,
OBRAŤTE SE NA SVÉHO LÉKAŘE!

VÍTE, ŽE VAŠE LEDVINY:
+ Tvoří moč
+ Odvádějí z krve odpadní látky a nadbytečnou tekutinu
+ Řídí chemickou rovnováhu organismu
+ Podílejí se na řízení krevního tlaku
+ Pomáhají udržovat zdravé kosti
+ Pomáhají tvořit červené krevní buňky

8 ZLATÝCH PRAVIDEL
PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ONEMOCNĚNÍ LEDVIN

Nemoci ledvin se chovají jako tichý zabiják, který je schopen významně narušit kvalitu Vašeho života. Existuje však několik jednoduchých cest, jak snížit riziko vzniku ledvinných chorob.

1. Udržujte se v dobré kondici a mějte dostatek pohybu
2. Pravidelně si kontrolujte hladinu krevního cukru
3. Sledujte svůj krevní tlak
4. Zdravě jezte a udržujte si správnou tělesnou hmotnost
5. Dbejte na správný přísun tekutin
6. Nekuřte
7. Pravidelně neužívejte volně prodejné léky
8. Nechte si vyšetřit ledviny, pokud máte jeden nebo více „vysoce rizikových“ faktorů:
• cukrovka
• hypertenze
• obezita
• výskyt ledvinných chorob v rodině – rodiče či příbuzní
• africký, hispánský, aboriginský či asijský původ

Světový den ledvin 13. březen 2014

LEDVINY STÁRNOU SPOLEČNĚ S NÁMI.

Nepodceňujte prevenci a přijďte na vyšetření!

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat