1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace Cizí jazyk

Informace Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků

pro 1. ročník studia akademického roku 2022/23

Na 1. lékařské fakultě UK budete studovat základy lékařské terminologie (latinu) a 1 živý jazyk.

Výuka předmětu Základy lékařské terminologie je pro obor všeobecné lékařství dvousemestrální, pro obor zubní lékařství a jednotlivé bakalářské obory je specifikována v Seznamu přednášek 1. LF UK. Jedná se o povinný předmět.

Cizí jazyk pro obor všeobecné a zubní lékařství je rozvržený do prvních dvou ročníků studia.

Cizí jazyk 1, 2 (B02163 a B03034) probíhá v 1. ročníku studia, bez pravidelné výuky. Cílem předmětu je prokázat vstupní jazykovou kompetenci, tj. bezpečně ukončenou B1 úroveň dle SERR pro jazyky, a to ve vstupním testu v 1. výukovém týdnu ZS. Volit je možné mezi angličtinou nebo němčinou. Úspěšným studentům je udělen zápočet za výsledek ve vstupním testu. Dále se jako možnost prokázat požadovanou vstupní úroveň v cizím jazyce připouští předložit jazykový certifikát z akreditované jazykové zkoušky od úrovně C1 včetně a vyšší. Tito studenti vstupní test nepíšou a předmět jim je započten. Podrobnější a aktuální info vždy na webu Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků. http://udl.lf1.cuni.cz/

Ukončená úroveň B1 je nezbytným předpokladem pro vstup do kurzu odborného cizího jazyka – předmět Cizí jazyk 3, 4 (B02165 a B03124), který probíhá ve 2. ročníku studia s povinnou výukou.

Studenti, kteří vstupní úroveň ve vstupním testu neprokáží, mají dva semestry na kompenzaci svých nedostatků. Výuka ze strany ÚDLCJ neprobíhá, ústav nabízí konzultace a interaktivní přednášky. V LS a ve zkouškovém období LS jsou tito studenti opět elektronicky testováni (zápočtový test), mají standardní 3 pokusy na splnění. Pokud nesplní, předmět musí opakovat. Bez jeho splnění se nemohou zapsat do předmětu Cizí jazyk 3, 4 (B02165, resp. B03124).

Pro prezenční bakalářské obory je předmět Odborný cizí jazyk (B03063) předepsán v rozsahu 2 semestrů se zápočtem za ZS a LS, který probíhá v 1. ročníku studia s povinnou výukou. Volit je možné mezi angličtinou nebo němčinou.

Posluchači v kombinovaném bakalářském studiu absolvují Odborný cizí jazyk (B03077) povinně v 1. ročníku. Vstupní testování probíhá na začátku výuky v ZS – aktuální informace na webu ústavu a slouží k rozdělení studentů do skupin podle jazyka (angličtiny) a úrovně znalostí. Volit je možné mezi angličtinou, němčinou a ruštinou.

Cizinci ve studijních oborech v češtině – VL, ZUB, bakalářské obory prezenční i kombinované, nemají-li maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, si povinně zapisují předmět Čeština pro cizince 1, 2 (B03035) a vstupní testy nepíší. Ve 2. ročníku pokračují v povinném předmětu Čeština pro cizince 3, 4 (B00495).

Aktuální informace o výuce jazyků, včetně nabídky volitelných předmětů - na webu http://udl.lf1.cuni.cz/.

Zařazení do povinné výuky nebo volitelného předmětu musí být provedeno do konce října příslušného akademického roku. Změny po tomto termínu již nejsou možné.


Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat