1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

tisk | spravovat

Info - Profix

Profix CTI Manager slouží jako telefonní rozhraní mezi PC a ústřednou a umožňuje tak používat z PC většinu telefonních služeb, jako například volba čísla, příjem hovoru, předání, konference a podobně.

Obrázek : CTI Server-Client Architektura aplikace je vystavěna na bázi Klient - Server. S ústřednou komunikuje pouze jediný Server, který přijímá požadavky od jednotlivých klientů a překládá je na příkazy pro systém HiPath4000.

Každý klient (pracovní stanice) se přihlašuje ke svému serveru prostřednictvím vlastního účtu,číímž mu server přidělí požadované oprávnění pro své telefonní číslo. Významnou výhodou proti přímému spojení PC - telefon je, že není nutné vybavovat telefon přídavným adaptérem. Server udržuje trvale komunikaci se systémem HiPath prostřednictvím speciálního protokolu ACL-C a monitoruje stav všech přihlášených klientů. Na serveru jsou ukládány data o hovorech CTI klientů a telefonní seznamy centrální i osobní.

ipojení více klientů k Profix CTI Manageru

Klient je přihlášen ke svému číslu a může využívat služby svého telefonu, včetně centrálních serverových služeb – centrální telefonní seznam apod.

Služby CTI Client/Server
· Volba čísla
· Vyzvednutí a zavěšení hovoru
· Příjem hovoru
· Přepojení s přihlášení a bez přihlášení
· Konference, střídání hovorů
· Vyhledání jména v DB, Zobrazení jména volajícího
· Seznam příchozích volání
· Seznam čísel (vlastní, centrální)
· Definice funkčních kláves (např. F1 vyzvednutí)

Mobilita
Klient se může ke svému telefonu přihlásit z libovolného PC či z libovolného místa IP sítě. Lze tak kontrolovat, zda někdo nevolá na jeho telefon i kdyžnení ve své kanceláři. Hovory se zaznamenávají do seznamu i v případě, že není klient přihlášen k serveru nebo má vypnutý počítač. Všechny údaje o hovorech se ukládají do databáze na serveru a po přihlášení se načtou do seznamu klienta. Každý si tak může zkontrolovat seznam příchozích hovorů po návratu například z dovolené.

Profix Manager
Design and print Procom-soft PSKl001002KZ-50D Copyright © 2004 Procom-soft

Seznam hovorů obsahuje :
· Datum a čas hovoru, délku zvonění
· Typ hovoru – příchozí, odchozí, uskutečněný
· číslo volajícího účastníka
· Jméno, adresu a další údaje o volajícím pokud je v některém z adresářů

Vlastní a centrální seznam
Seznamy slouží pro uložení telefonních čísel a všech důležitých údajů: Jméno, organizace, adresa, telefonní a mobilní číslo, číslo faxu, e-mail a poznámku.
Všechny tyto údaje se doplní do seznamu hovorů pokud se na toto číslo volá nebo tento účastník volá na klienta. Seznamy včetně seznamu hovorů lze exportovat do souboru případně se dají vytisknout.

Možnosti zobrazení
Každý klient si může zvolit způsob zobrazení:
· Zobrazit klienta při příchozím hovoru
· Zobrazit klienta při zvednutí sluchátka
· Minimalizovat klienta na lištu nebo do ikony
· Automaticky minimalizovat po ukončení hovoru

Podporované koncové přístroje
· Optiset E
· OptiPoint400/410 (IP telefon)
· OptiPoint500
· Analogový přístroj
· Cordless přístroj
Z uvedeného seznamu je patrné, že kromě digitálních telefonů je podpora i přístroje analogového. To je další výhodou oproti standardnímu řešení ovládání telefonu přes adaptér (připojení PC přes adaptér přímo do telefonu). Lze tedy ovládat téměř libovolný telefon připojený k HiPath4000.

Technické parametry
Server
· Windows 2000/2003/XP
· PV 1GHz, 256 MB RAM
· NIC (Ethernet) pro CTI spojení s ústřednou a klienty
Client
· Windows 98/2000/XP
· PII 300MHz, 128 MB RAM
· NIC (Ethernet) pro spojení s CTI serverem
PBX
· Hicom300 V3.3/V3.4/V3.5/V3.6
· Hicom300E EV1.0/EV2.0/EV3.0
· HiPath 4000 UV1.0/ UV2.0
· Atlantik LAN konektivita (HUBC, SL100/200, WAML)
nebo V.24 asynchronní port
Podporované ústředny pro CTI Manager
· HiPath 4000 UV1.0, UV2.0, Hicom 300E V3.0
Licence
Profix Sever má SW licenci obsaženou v HW klíči podle počtu poboček a ústředen pro konfigurační management. Pro CTI nadstavbu získává zákazník standardní CTI
manager a 5 licencí pro klienty zdarma. Současně v rámci základní instalace získává zákazník zdarma modul AFR Manager. Všechny verze dostupné na našich stránkách lze
bezplatně nainstalovat a používat. Lze tak vyzkoušet všechny základní funkce na omezeném počtu poboček (4 pobočky/ 1 ústředna). Demo verze nabízí služby terminálového okna,
odesílání dávkových příkazů, protokolování událostí, komunikaci přes V.24, modem nebo TCP/IP a řadu dalších služeb.

Komunikační protokoly
Profix server používá pro komunikaci se systémem HiPath4000 rozhraní ACL. Z tohoto rozhraní využívá 3 hlavní protokoly, FAMOS pro konfiguraci ústředny, DGV pro obsluhu volání a AFR pro přenos stavů systému. Všechny protokoly se přenášejí prostřednictvím transportního protokolu TCP/IP. Další podrobnosti o použitých protokolech lze získat
z dokumentace k Profix Manageru, či na www.HiPath.com .
 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 7513 poslední aktualizace: 26.11.2012
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít