1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Imatrikulační sliby

IMATRIKULAČNÍ SLIB (bakalářské studium)

S l i b u j i ,

že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce

Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a

demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu

studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.


S l i b u j i ,

že ve svém studiu budu usilovat o to, abych vždy přinášel/a svému národu i lidstvu

užitek duchovní i hmotný.


S l i b u j i ,

že to, co uvidím nebo uslyším zejména v živote nemocných při získávání znalostí

potřebných pro dosažení titulu bakalář a co by nemělo být zveřejněno, zamlčím

všem nepovolaným.

                   IMATRIKULAČNÍ SLIB (magisterské studium – všeobecné lékařství)

S l i b u j i ,

že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce

Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a

demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu

studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.


S l i b u j i ,

že ve svém studiu budu usilovat o to, abych vždy přinášel/a svému národu i lidstvu

užitek duchovní i hmotný.


S l i b u j i ,

že to, co uvidím nebo uslyším zejména v živote nemocných při získávání znalostí

potřebných pro dosažení akademického titulu doktora všeobecného lékařství a co

by nemělo být zveřejněno, zamlčím všem nepovolaným.

                       IMATRIKULAČNÍ SLIB (magisterské studium – zubní lékařství)

S l i b u j i ,

že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce

Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a

demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu

studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.


S l i b u j i ,

že ve svém studiu budu usilovat o to, abych vždy přinášel/a svému národu i lidstvu

užitek duchovní i hmotný.


S l i b u j i ,

že to, co uvidím nebo uslyším zejména v živote nemocných při získávání znalostí

potřebných pro dosažení akademického titulu doktora zubního lékařství a co by

nemělo být zveřejněno, zamlčím všem nepovolaným.

IMATRIKULAČNÍ SLIB (magisterské studium - ostatní)

S l i b u j i ,

že budu řádně vykonávat práva a plnit povinnosti člena akademické obce

Univerzity Karlovy. Slibuji, že uchovám v úctě slavnou humanistickou a

demokratickou tradici Univerzity Karlovy, budu dbát jejího dobrého jména a budu

studovat tak, aby má činnost přinášela všestranný užitek.


S l i b u j i ,

že ve svém studiu budu usilovat o to, abych vždy přinášel/a svému národu i lidstvu

užitek duchovní i hmotný.


S l i b u j i ,

že to, co uvidím nebo uslyším zejména v živote nemocných při získávání znalostí

potřebných pro dosažení titulu magistr a co by nemělo být zveřejněno, zamlčím

všem nepovolaným.

 

Hodnocení: spravovat