1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

FAQ

Je možné se na vaši fakultu dostat bez přijímacích zkoušek?

Ano, při vynikajících výsledcích ze střední školy je možné upustit od přijímací zkoušky. To se týká pouze dvou studijních programů:

    • Všeobecné lékařství (je nutný studijní průměr do 1,15)
    • Fyzioterapie (studijní průměr 1,00)

Do průměru se započítávají pouze výsledky z 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku (analogicky poslední čtyři roky u víceletých gymnázií). Jedná se o celkový studijní průměr všech známek – nejedná se o průměr z průměru jednotlivých sledovaných ročníků. Průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

Musíte splnit všechny body pro upuštění, pokud nějaký bod nesplňujete, není možné upustit od přijímací zkoušky. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí být podána ke každému studijnímu programu zvlášť. Součástí žádosti je vyplněná žádost a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo školou potvrzený katalogový list. Obojí je nutné zaslat doporučeně do 28. 2. 2021 na adresu studijního oddělení nebo donést na podatelnu děkanátu fakulty na adresu: Kateřinská 32, Praha 2.

Přesné podmínky najdete ZDE.

Lze v přijímacím řízení získat bonifikaci za výsledky nebo aktivitu na střední škole?

Ano, bonifikaci lze získat za výsledky v matematice nebo úspěch v předmětové olympiádě. Tuto bonifikaci můžete uplatnit u studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Známky z matematiky se započítávají pouze za 2. pololetí 1., 2. a 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku.
Pokud chcete získat bonifikaci za účast na předmětové olympiádě, je důležité vědět, že se započítává pouze olympiáda z matematiky, fyziky, chemie nebo biologie. Olympiáda za středoškolskou odbornou činnost bonifikována není.

Žádost o bonifikaci musíte vyplnit ke každému studijnímu programu zvlášť (takže hlásíte-li se na dva studijní programy, podáváte dvě žádosti). Vedle vyplněné žádosti musíte doložit vysvědčení nebo certifikát/diplom z olympiády. To vše je nutné zaslat doporučeně do 25. 5. 2021 na adresu studijního oddělení nebo donést na podatelnu děkanátu fakulty: Kateřinská 32, Praha 2.

Podmínky pro udělení bonifikace najdete ZDE.

Je možné si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství?
Ano, můžete si podat současně přihlášky na studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Přihlášky podáváte každou zvlášť, ale přijímací zkoušku skládáte jen jednu.

Mohu si podat více přihlášek na bakalářské studijní programy?
Ano, můžete si podat více přihlášek – jednu přihlášku na každý studijní program.

Vydává fakulta modelové otázky
Ano, můžete si je objednat na stránkách fakulty zde: https://www.lf1.cuni.cz/modelovky nebo přímo na pokladně děkanátu (Kateřinská 32, Praha 2). Pro bakalářské studijní programy vydáváme modelové otázky z biologie, pro magisterské studijní programy otázky z fyziky, chemie a biologie. Dále vydáváme ještě modelové otázky z adiktologie.Mohu studovat v českém programu, pokud jsem absolventem zahraniční střední školy?

Pokud jste absolvovali střední školu v zahraničí, musíte doložit nostrifikaci středoškolského vzdělání a certifikát z českého jazyka na úrovni C1 (podrobněji zde: https://www.lf1.cuni.cz/zkouska-z-cestiny-na-urovni-c1).

Kdo si může podat přihlášku na navazující studijní program?

Do navazujícího studijního programu si může podat přihlášku pouze uchazeč, který má odbornou způsobilost daného oboru, jinak nemůže být přijat. Jedná se o tento typ způsobilosti:

  • Výživa dospělých a dětí – odborná způsobilost nutriční terapeut § 15 odst. 1. písm. a), b), c) zákona č. 96/2004 Sb.
  • Ergoterapie pro dospělé – odborná způsobilost ergoterapeut § 7 zákona č. 96/2004 Sb.

Jak je to s přijímacími zkouškami, pokud budu skládat maturitu až v září?

Na přijímací zkoušku se můžete dostavit, i když budete skládat maturitní zkoušku v září příslušného roku.

Co vše můžu mít u přijímací zkoušky?

U přijímací zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky.

Nemohu se dostavit na řádný termín přijímacího řízení. Je možné využít náhradního termínu?

Ano, ale počítejte s tím, že na něj není automatický nárok. Náhradní termín vám může udělit děkan z doložených závažných zdravotních důvodů uchazeče nebo doložením pozvánky na přijímací řízení na jinou lékařskou fakultu.

Kde najdu všechny důležité termíny? 

Důležité termíny jako je Den otevřených dveří 1. LF UKhttps://www.lf1.cuni.cz/terminy-prijimaciho-rizeni

Termíny přijímacích zkoušek:

  • Přihlášky ke studiu: elektronicky do 28. února 2022
  • Bakalářské a navazující magisterské programy: 15. června 2022
  • Magisterské programy (Všeobecné a Zubní lékařství): 16. června 2022

 

Náhradní termín: 24. června 2022

Hodnocení: spravovat