1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení

Zde naleznete výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Předmět veřejné zakázky "Dodání laboratorních přístrojů včetně příslušenství pro projekt Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie." Výzva je rovněž uveřejněna v Informačním systému veřejných zakázek – uveřejňovacím subsystému pod evidenčním číslem 7202011008485. Formulář je dostupný na stránce http://www. vestnikverejnychzakazek.cz/cs/ Form/Display/322529.

Zadávací dokumentaci si může uchazeč vyzvednout osobně po předchozí dohodě (po předložení písemné žádosti) u kontaktní osoby na adrese: A.I.Consulting s.r.o., Na Klaudiánce 781/19, 147 00 Praha 4 - Podolí, Mgr. Mášová Zuzana, tel. +420 608 896 513, e-mail: masova@aiconsulting.cz.

Písemnou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele k uvedené veřejné zakázce zašlete v originále na výše uvedenou adresu, případně zašlete elektronickou žádost o poskytnutí zadávací dokumentace podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele opatřenou platným zaručeným elektronickým podpisem.

 

http://www.isvzus.cz/ , http://www.oppk.cz/

Hodnocení: spravovat