1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zrušení výběrového řízení

Z r u š e n í

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /ky

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí, v platném znění, bylo vyhlášeno výběrové řízení na výše uvedené pracovní místo.

 

Odůvodnění: na místo se nepřihlásil žádný uchazeč, který by splňoval všechny uvedené kvalifikační požadavky

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat