1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Zrušení výběrového řízení

Z r u š e n í

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /ky

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí, v platném znění, bylo vyhlášeno výběrové řízení na výše uvedené pracovní místo.

 

Odůvodnění: na místo se nepřihlásil žádný uchazeč, který by splňoval všechny uvedené kvalifikační požadavky


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1922 poslední aktualizace: ejano, 20.02.2012
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít