1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zrušení výběrového řízení

Z r u š e n í

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa p ř e d n o s t y /k y

Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a NNB

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Nemocnice Na Bulovce ruší výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a NNB , které bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce 1. LF UK dne 4. 4. 2017.

Odůvodnění: na místo se nepřihlásil žádný uchazeč

Hodnocení: spravovat