1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zrušení výběrového řízení

Zrušení

výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa

p ř e d n o s t y /ky

Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ruší výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosty/ky Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN, které bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce 1. LF UK dne 5. 6. 2018.

 

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA                                                               Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

           ředitelka VFN                                                                                               děkan 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat