1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst
akademických pracovníků/pracovnic


Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

MUDr. Eva Vařejková

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D.
RNDr. Martin Veis, Ph.D.

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D.

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Věra Franková, Ph.D.

 

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jáchym Bednář

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Hana Urbancová
MUDr. Soňa Lísová

Ústav dědičných a metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

RNDr. Befekadu Asfaw Debela, CSc.

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Kos

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.
MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
MUDr. Hana Skalická
MUDr. Petr Hájek
MUDr. Martin Malý, Ph.D.
MUDr. David Zemánek

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
MUDr. Jan Krupička, Ph.D.
MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.
MUDr. Kateřina Šimůnková, Ph.D.

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Oliver Šafránek

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Michaela Štefunková, Ph.D.

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Doležel

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Vaľová

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Bortlík
MUDr. Tomáš Hnátek
MUDr. Jarmila Jirkovská

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Libor Hejsek
MUDr. Roman Svoboda
MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

 

 

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Farmakologický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Mgr. BSc. Nataša Lekič
Mgr. Hana Vondráčková

 

                                                                         Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
                                                                                        děkan fakulty


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4080 poslední aktualizace: ejano, 06.04.2011
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít