1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v červnu 2012

Profesor/profesorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Nepřihlásil se řádný uchazeč

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Erika Kužmová, Ph.D.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

Ing. Svatopluk Světlík
MUDr. Karolína Hronová
MUDr. Dana Ďuricová
MUDr. Iveta Černá Kestřánková

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Andrea Prášilová

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Emma Šárová

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Johanna Höög, Ph.D.
M.Sc. Sami Kereïche, Ph.D.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Ing. Ľubica Ondrušová

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN spol.

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Robin Strnad

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Mašek

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Molitor, Ph.D.
MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D.
MUDr. Lucie Zárubová

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.

I. interní klinika – klinika hematologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Špaček

III. interní klinika –klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
MUDr. Mária Luchavová

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Hana Kalistová, Ph.D.
MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

Mgr. Jiří Richter
PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D.

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petra Garnolová

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Markéta Fojtíková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Kateřina Ruczaj

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Edita Paulasová

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Koťátko

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Karin Doležalová
MUDr. Miloš Kučera

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Šnajdauf
MUDr. Jan Zajak

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Kopecký
MUDr. Robert Pleskot

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Krolupper

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
Ing. Radka Vrbová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
MUDr. Ondřej Sosna, Ph.D.

Klinika traumatologie pohybového aparátu
1. LF UK a ÚVN

9

částečný prac. úvazek

MUDr. Antonín Chochola
MUDr. Petra Indráková
MUDr. Zdeněk Jícha
MUDr. Dagmar Kuběnová
MUDr. Petr Krejčí
MUDr. Aleš Puchmeltr
MUDr. Michal Tuček
MUDr. Václav Vaněček
MUDr. Petr Vašek

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Jaroslava Barkmanová
MUDr. Petr Cinek
MUDr. Patrik Georgiev
MUDr. Lucie Hussarová

Asistent/asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Alena Kvasilová

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Iveta Černá Kestřánková

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

4

částečný prac. úvazek

Mgr. Nikola Čuřík
Mgr. Jana Michalová
Mgr. Katarina Forgáčová
Mgr. Karin Vargová

Chirurgická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Horák
MUDr. Zdeněk Janeček
MUDr. Jiří Kopic
MUDr. Petr Šlauf

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Eva Homolková
MUDr. Petra Filová

MUDr. Martina Mojhová

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Martina Šrámková
MUDr. Petr Šťastný

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Radvan Hainer
MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální stomatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Dudek

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jiřina Nieblerová
MUDr. Markéta Libánská

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Dora Tomíčková

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a ÚVN

9

částečný prac. úvazek

MUDr. Lujza Reková
MUDr. Pavel Novotný
MUDr. Eva Lásziková
MUDr. Jakub Černý
MUDr. Tomáš Henlín
MUDr. Martin Šidák
MUDr. Daniela Netuková
MUDr. Michael Soták
MUDr. Jan Votava

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Ondřej Bezdíček
Mgr. Tomáš Nikolaj

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Bc. Alžběta Rejmanová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Pavlína Svozílková

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Štěpánka Kozlerová

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat