1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení, která probíhají
v lednu 2011 na obsazení míst
akademických pracovníků/pracovnic


Profesor/profesorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Ústav pro histologii a embrylogii
1. LF UK

2

celý nebo částečný prac. úvazek

 

Mgr. Peter Gál
Mgr. Lucii Lantovou

Fyziologický ústav
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Nepřihlásil se žádný uchazeč/uchazečka

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Eva Hirmerová

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Pavla Pokorná
MUDr. Robert Šachl

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Zdeněk Šmerhovský, Ph.D.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Jana Heczková

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Karolína Dobiášová
Mgr. Elena Tulupová

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Marta Chanová, Ph.D.
MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Alena Jirásková, Ph.D.

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Rudolf Ganger, Ph.D.
MUDr. Josef Včelák
MUDr. Jan Vaculík

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Zdeňka Hrušková, Ph.D.
MUDr. Branislav Holman

II. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Viktória Ďurovcová
MUDr. Martina Prusíková
MUDr. Ján Rosa
MUDr. Zuzana Stránská

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jaroslav Macášek

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jiří Valenta

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D.
MUDr. Eva Janečková
PhDr. Karel Netík, CSc.

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Ing. Mgr. Vendula Běláčková
Ing. Soňa Holčíková
PhDr. Monika Nevoralová
Mgr. Ivana Radimecká
PhDr. Petr Novák

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

MUDr. Marie Berková, Ph.D.

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ondřej Doležal, Ph.D.
MUDr. Petr Dušek
MUDr. Eva Krasulová

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Beran, Ph.D.
MUDr. Radim Janoušek, Ph.D.

Onkologickou kliniku
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
MUDr. Irena Netíková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Milena Dokoupilová
MUDr. Eva Flachsová, Ph.D.
MUDr. Radim Vyhnánek

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

8

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Baňař
MUDr. Filip Burget
MUDr. Vladimír Frýba
MUDr. Kristian Chrz
MUDr. Šárka Králíková
MUDr. Jan Matek
MUDr. Aleš Paclík
MUDr. Ivana Patráková

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Fantišek Mlejnský

III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Vendula Martínková

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. David Lorenčík

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Krůta
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Marcel Drlík
MUDr. Otto Bernard, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

Neurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

5

částečný prac. úvazek

MUDr. Kristýna Hlavová
MUDr. Barbora Rotnáglová
MUDr. Tereza Chvátalová
MUDr. Jan Škvařil
MUDr. Bohuš Bunganič

 

 

Asistent/asistentka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč/uchazečka

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Lukáš Dibdiak

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Magdalena Klánová

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

6

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Brtnická
MUDr. Erika Menzlová
MUDr. Jaromír Vláčil
MUDr. Jiří Vojtěch

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a FTN s poliklinikou

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Aleš Rára

Klinika infekčních a tropických nemocí
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

celý prac. úvazek

MUDr. Simona Arientová

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat