1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK

Výsledky výběrových řízení, která probíhala v prosinci 2009 a lednu 2010 na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Docent/docentka

 

Název pracoviště

 

Počet míst

Druh  úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

 

Počet míst

Druh  úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

 

celý prac. úvazek

 

RNDr. Lucie Schwarzová, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfúze

5

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Klamová, CSc.
MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
MUDr. Iuri Marinov, CSc.
MUDr. Veronika Válková, CSc.
MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Ústav tělesné výchovy
1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Mgr. Ondřej Trnka

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek - AJ

Mgr. Helena Šubrtová

1

celý prac. úvazek - AJ

Mgr. Marcela Uhrová, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek - AJ

Mgr. Jakub Žytek

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Mgr. Iva Eislerová

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Eva Prošková
Mgr. Kateřina Zámečníková

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Mgr. et Mgr. Eva Prošková

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

 

RNDr. Jan Bobek, Ph.D.

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN s pol.

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Lukáš Vrbenský

Chirurgická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

celý prac. úvazek

MUDr. Karel Kroupa, Ph.D.

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Katarína Ročinová

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Kateřina Zajíčková, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.

Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Veronika Jenčová

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Lenka Endrödiová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Natálie Šebková

Revmatologická klinika
1. LF UK a Revmatologického ústavu

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Martina Votavová
MUDr. Miloslav Kubíček, Ph.D., MBA

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

RNDr. Hana Hansíková, CSc.

II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Patrik Tošenovský, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vidim

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Josef Sedláček, FEBU
MUDr. Vladimír Vobořil
MUDr. Emil Votoček

Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

9

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Balatková
MUDr. Petr Lukeš
MUDr. Jaroslav Betka
MUDr. Eliška Rotnáglová
MUDr. Vít Kratochvíl
MUDr. Martin Kuchař
MUDr. Markéta Urbanová
MUDr. Oliver Profant

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Kalvoda

Neurochirurgická klinika
1. LF UK a ÚVN

 

1

částečný prac. úvazek (neurologie)

MUDr. Jiří Kasík, Ph.D.

1

částečný prac. úvazek (psycholog)

PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

 

 

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

 

Počet míst

Druh  úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

 

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Živorad Peševski
MUDr. Zdeněk Fík
MUDr. Ondřej Kodet
Mgr. Pavol Szabo

Ústav biochemie a experimentální onkologie
1. LF UK

 

1

částečný prac. úvazek

Mgr. Jana Němečková

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a Ústav hematologie a krevní transfúze

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Kouba
MUDr. Ludmila Nováková

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Daniela Chroustová
MUDr. Valérie Knotková

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Hrubý
MUDr. Robert Šachl

 

 

Lektor/lektorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh  úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

Mgr. Kateřina Svěcená

Hodnocení: spravovat