1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v srpnu a září 2016

 

Odborný asistent/odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek s platnou registrací v oboru

 

Mgr. Petra Hladká
Mgr. Pavla Kordulová

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek s vědeckou hodností

 

PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Michaela Bártů

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

1

částečný prac. úvazek

MUDr. David Kalfeřt, Ph.D.

Asistent/asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Štěpán Novák
MUDr. Martina Pluchová

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK

1

celý prac. úvazek

MUDr. Jaromír Šrámek

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

Mgr. Marianna Borecká
Mgr. Barbora Vorlová, MSc.

 

Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Ing. Radim Kliment

Pneumologická klinika
1. LF UK a TN v Praze

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Horažďovský
MUDr. Alice Tašková, FEBTS

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 838 poslední aktualizace: ejano, 20.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít