1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic,

která probíhají v červnu 2018

 

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

BIOCEV

1

 

celý prac. úvazek

 

MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

se zaměřením na cytogenetiku, případně klinickou cytogenetiku

 

RNDr. Hana Kučerová, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

se zaměřením na nanotechnologie

Mgr. Zdeňka Syrová, Ph.D.

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

se zaměřením na molekulární a buněčnou biologii

Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D.

Ing. Alena Opattová, Ph.D.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Pavel Ryšánek

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

(latina –historie)

 

Výběrové řízení zrušeno dne 27. 7. 2018

 

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

(angličtina – čeština)

 

Místo nebude obsazeno, nebyl vybrán žádný uchazeč

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
1. LF UK

3

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Kateřina Chvojková

Mgr. Ludmila Maffei Svobodová

Mgr. Veronika Kulířová

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

JUDr. Šárka Špeciánová

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Věcková

MUDr. Jana Kopejsková

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Irena Maříková

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(znalost metod protozoologie a molekulární biologie včetně sekvenačních analýz)

MVDr. Lenka Lecová, Ph.D.

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(znalost metod mikrobiologie, molekulární biologie prokaryot, izolace a charakterizace antibiotik a dalších bioaktivních látek)

 

Ing. Miroslav Petříček, CSc.

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(zkušenosti s buněčnými kulturami, zvířecími modely, metodami molekulární biologie a s výzkumem prionových chorob)

 

Mgr. Zdeňka Bačkovská Hanusová

Ústav tělovýchovného lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Výběrové řízení zrušeno dne 22. 5. 2018

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Pavel Horák

 

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

3

částečný prac. úvazek

 

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

MUDr. Olga Dubová

MUDr. Táňa Glosová

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

MUDr. Lucie Žitňanská

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Štěpán Eismann

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

zaměření na pracovní lékařství

MUDr. Lucie Lischková

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

zaměření na neurologii

 

Místo nebude obsazeno, nepřihlásil se žádný uchazeč

Geriatrická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Ing. Tereza Klbíková

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP 1)

MUDr. Michala Jakubíková, Ph.D.

 

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(AP 2)

MUDr. Silvia Skalská, Ph.D.

 

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

4

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jozef Buday

MUDr. Tadeáš Mareš

MUDr. Anna Petříková

žádný další uchazeč se nepřihlásil

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka Psychiatrie)

MUDr. Miroslava Mašlániová

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka Sociálně-psychologický a poradenský výcvik)

Mgr. Lada Broklová

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka Vývojová psychopatologie)

Mgr. Bc. Karel Riegel

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(výuka Statistika)

Doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Kateřina Jirsová

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Šárka Fingerhutová

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Havlín, Ph.D.

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D.

MUDr. Michal Beňa, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Tesař, FEBO

Onkologická klinika
1. LF UK a VFN a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Klára Janoušková

 

 

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Anatomický ústav 1. LF UK

1

 

celý prac. úvazek

 

Tereza Blažková

(nástup od 1. 10. 2018 za podmínky úspěšného dokončení VŠ studia)

Anatomický ústav 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

Veronika Štádlerová

(nástup od 1. 10. 2018 za podmínky úspěšného dokončení VŠ studia)

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

Rosana Mateu Sanz, MSc.

Mgr. Anežka Tichá

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Linda Bártů

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

(zaměření na informatiku a statistiku)

MUDr. Lubomír Štěpánek

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

(zaměření na fyziku)

MUDr. et Mgr. Adam Tesař

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

(zaměření na biofyziku a statistku – informatiku)

Ing. Andrea Kestlerová

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Jana Hořínková

Mgr. Denisa Moškořová

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Dvořáková

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(schopnost výuky v AJ)

 

MUDr. Richard Janke

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

(min. 5 let praxe)

 

MUDr. Renata Píchová

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

Ing. Hana Pejšová

III. chirurgická klinika
1. LF UK a FN Motol

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Monika Švorcová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Adam Novotný

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Rodrigo Gouveia

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

3

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.

MUDr. Tomáš Hanulík

MUDr. Tomáš Gottwald

 

 

Lektor/lektorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

MUDr. Kamila Poláková

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Jan Horal

MUDr. Juda Yazji

MUDr. Daniel Svoboda

MUDr. Jiří Baumruk

Zbývající místa nebudou obsazena

 

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Karolína Češková

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(statistik)

Místo nebude obsazeno, nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(psycholog)

MUDr. Eva Bolceková, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

(fyzioterapeut)

Bc. Monika Tichá

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Denisa Ondovčíková

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Místo nebude obsazeno, nepřihlásil se žádný uchazeč

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat