1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic,

která probíhají v dubnu a květnu 2016

 

 

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Fyziologický ústav 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr.

II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.

Odborný asistent/odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Milena Bušová, CSc.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
MUDr. Rosina Vejdová

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Tomáš Hložek
Mgr. Monika Židková

Sexuologický ústav
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Luděk Fiala

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

Pediatrická klinika
1. LF UK a TN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Radim Vyhnánek

Klinika plastické chirurgie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Lucie Vaněčková

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Mariana Wohlfahrthová, Ph.D.

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Škrha

Klinika pracovního lékařství
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek pro obor klinická toxikologie

MUDr. Jiří Hlušička

Klinika pracovního lékařství
1
. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek pro obor toxikologie

Mgr. Lucie Neuschlová

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

11

částečný prac. úvazek

MUDr. Jakub Albrecht
Mgr. Patricie Arlethová
MUDr. Pavlína Čuprová
Mgr. Iva Duksová
MUDr. Boris Dvořáček
MUDr. Tomáš Glaser
ThMgr. MUDr. Šárka Kučerová Cihelková
MUDr. Katarína Kviatkovská
MUDr. Alena Lambertová
MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D.
Mgr. Tereza Štěpánková

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

RNDr. Jaromír Běláček, CSc.
Mgr. Martina Kudrnová
Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová
Mgr. Monika Vaňková, Ph.D.

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Marie Břízová, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Matloch

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Balogová
Žádný další uchazeč se nepřihlásil

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Kokrdová, Ph.D.
MUDr. Bc. Filip Frühauf

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D.

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Kateřina Hladíková

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Diana Tušková

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Petra Bolehovská

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jiří Sedláček

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Krátky

Dermatovenerologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Bc. Miroslav Důra

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Alexandra Douhá Maršálková

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Vojtěch Fiala
MUDr. Lucie Studničná
MUDr. Lenka Plincelnerová
MUDr. Lucie VávřováVědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

Ing. Věra Marešová, CSc.

Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

2

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Viktor Stránecký, Ph.D.
Ing. Ľubica Ďudáková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Dr. Mohamed Farrag, Ph.D.

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Štěpánka Coubalová
MUDr. Anna Hovorková

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

Bc. Marie Novotná
Ing. Eva Kopáčová
Ing. Karolína Šenderová

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

12

částečný prac. úvazek

MUDr. Radka Čermáková
MDDr. Lenka Dugová
MDDr. Jiří Jandl
MDDr. Jitka Levorová
MDDr. Nima Mahdian
MDDr. Jana Matoušková
MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D.
MDDr. Kateřina Sýkorová
MDDr. Josef Šebek
MDDr. Dan Ulmann

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat