1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ejano| tisk | spravovat

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v únoru 2015

 

Profesor/profesorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika anesteziologie resuscitace
a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

Odborný asistent/odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek
VŠ se zaměřením na ošetřovatelství, platná registrace v oboru

Mgr. Veronika Di Cara
Mgr. Jana Vyskočilová, DiS.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek
vědecká hodnost

MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Rohan

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek
VŠ lékařského nebo přírodovědného směru

MUDr. Tomáš Mazel, Ph.D.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek
VŠ technického směru

Ing. Matúš Hornáček

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Jana Jašprová

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Kateřina Vlčková

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Václav Bouda

Ortopedická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Burian
MUDr. Jan Lesenský

Ústav radiační onkologie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Soňa Argalácsová

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

PhDr. Jan Jaroš

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladimír Černý
MUDr. Aaron Rulseh, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
zařazení do oboru dětské pneumologie

MUDr. Jana Tuková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
zařazení do oboru dětské revmatologie

MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Stanislav Černohorský
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
MUDr. Ellen Konečná
MUDr. Michaela Nováčková

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

5

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
MUDr. Adam Kešner
MUDr. Kristina Straková
MUDr. Jaroslav Sýba

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. et. MUDr. Marek Vlk, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
MUDr. Roman Kocián

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Štefan

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Kamila Kordíková

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Kováčová

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Marcela Kotoulová
MUDr. Jana Sýkorová

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Moravec

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Libuše Ourodová
MUDr. Barbara Šimanovská

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.
MUDr. Martin Vlček, Ph.D.

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. et MUDr. Karel Klíma
MUDr. Lucie Punčochářová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Kupka

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Lucie Heribanová

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1

 

celý pracovní úvazek

Bc. Petr Hraško

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

7

částečný prac. úvazek

 

MUDr.  Pavel Hrabák
MUDr.  Marek Šatný
MUDr.  Stanislav Ševela
MUDr.  Václav Šmíd
MUDr.  Markéta Štajnerová
MUDr.  Marie Valinová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

Mgr. Miriam Dědková
Ing. Bc. Zuzana Drábová
Mgr. Anna Krulová
Bc. Tereza Peštová
Bc. Milan Šebek

 

 

                                                                           Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
                                                                                      děkan fakulty

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2514 poslední aktualizace: ejano, 17.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít