1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

která probíhají v únoru 2015

 

Profesor/profesorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika anesteziologie resuscitace
a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

Docent/docentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

Doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA

Onkologická klinika
1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

Doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA

Ústav dědičných metabolických poruch
1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

Odborný asistent/odborná asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek
VŠ se zaměřením na ošetřovatelství, platná registrace v oboru

Mgr. Veronika Di Cara
Mgr. Jana Vyskočilová, DiS.

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek
vědecká hodnost

MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D.

Ústav patologie 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Rohan

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek
VŠ lékařského nebo přírodovědného směru

MUDr. Tomáš Mazel, Ph.D.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek
VŠ technického směru

Ing. Matúš Hornáček

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Jana Jašprová

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

Mgr. Kateřina Vlčková

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Václav Bouda

Ortopedická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Burian
MUDr. Jan Lesenský

Ústav radiační onkologie
1. LF UK a NNB

1

 

částečný prac. úvazek

MUDr. Soňa Argalácsová

Klinika adiktologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

PhDr. Jan Jaroš

Radiodiagnostická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladimír Černý
MUDr. Aaron Rulseh, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
zařazení do oboru dětské pneumologie

MUDr. Jana Tuková, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek
zařazení do oboru dětské revmatologie

MUDr. Dita Cebecauerová, Ph.D.

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Stanislav Černohorský
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
MUDr. Ellen Konečná
MUDr. Michaela Nováčková

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN Motol

5

částečný prac. úvazek

MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
MUDr. Adam Kešner
MUDr. Kristina Straková
MUDr. Jaroslav Sýba

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

 

částečný prac. úvazek

MUDr. et. MUDr. Marek Vlk, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
MUDr. Roman Kocián

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Marek Štefan

Asistent/asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1

 

celý pracovní úvazek

Mgr. Kamila Kordíková

Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Kováčová

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a NNB

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Marcela Kotoulová
MUDr. Jana Sýkorová

Anesteziologicko-resuscitační klinika
1. LF UK a TN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Moravec

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

1

celý pracovní úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Libuše Ourodová
MUDr. Barbara Šimanovská

Ortopedická klinika
1. LF UK a FN Motol

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladislav Barták, Ph.D.
MUDr. Martin Vlček, Ph.D.

Stomatologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. et MUDr. Karel Klíma
MUDr. Lucie Punčochářová

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Kupka

Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Lucie Heribanová

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav tělesné výchovy 1. LF UK

1

 

celý pracovní úvazek

Bc. Petr Hraško

IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

7

částečný prac. úvazek

 

MUDr.  Pavel Hrabák
MUDr.  Marek Šatný
MUDr.  Stanislav Ševela
MUDr.  Václav Šmíd
MUDr.  Markéta Štajnerová
MUDr.  Marie Valinová

Klinika rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

Mgr. Miriam Dědková
Ing. Bc. Zuzana Drábová
Mgr. Anna Krulová
Bc. Tereza Peštová
Bc. Milan Šebek

 

 

                                                                           Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
                                                                                      děkan fakulty

 

Hodnocení: spravovat