1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav patologické fyziologie
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav lékařské biochemie
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Adriana Mikulová

Mgr. Alexandra Muravská

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

5

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Pavel Burda, Ph.D.

RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.

RNDr. Eva Miarková, Ph.D.

RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.

MUDr. Kvido Smitko, Ph.D.

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Denisa Jasová, Ph.D.

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
1. LF UK

2

 

částečný prac. úvazek

 

RNDr. Jiří Schlanger

MUDr. Boris Šťastný

Ústav nukleární medicíny
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Antonín Fikrle, CSc.

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK

7

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Iva Kaštánková

Ing. Johana Nákielná

Ing. Petr Yilma

MUDr. Kateřina Šebková

Mgr. Kateřina Šimečková, Ph.D.

Chirurgická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

RNDr. Marek Vecka, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Sergey Zakharov

Mgr. Karolina Mrázová

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Kamil Vlček

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Bronislava Viest

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Melichar

I. Chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Martin Jakubův

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Petr Bodlák

MUDr. Barbora Jindrová

MUDr. Jiří Šoupal

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

 

 

Asistent/asistentka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

5

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Josef Kolman

MUDre. Sergiu Leahomschi

MUDr. Bokang Calvin Maswabi

Mgr. Vít Pospíšil

MUDr. Otakar Raška

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Lubanda

MUDr. Hana Petrášková

MUDr. Jana Šmalcová

MUDr. Miroslav Urbánek

MUDr. Alena Večeřová

 

Vědecký pracovník/pracovnice s podílem na pedagogické činnosti

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Olga Janoušková, Ph.D.

Ing. Marcela Pávová, Ph.D.

Ústav dědičných a metabolických poruch
1. LF UK a VFN

8

celý pracovní úvazek

RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D.

Ing. Kateřina Hodaňová, Ph.D.

Ing. Marie Zikánová, Ph.D.

Mgr. Martina Živná, Ph.D.

Ing. Petr Vyleťal, Ph.D.

MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

Mgr. Veronika Barešová, Ph.D.

RNDr. Alena Vrbacká, Ph.D.

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Petra Havránková, Ph.D.

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.

Psychiatrická klinika
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Mgr. Gustáv Bízik

MUDr. Kateřina Gláslová, Ph.D.

Klinika dětského a dorostového lékařství
1. LF UK a VFN

9

částečný prac. úvazek

Ing. Tomáš Bříza, Ph.D.

Mgr. Martina Hůlová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Kejík, Ph.D.

RNDr. Dana Douděrová, Ph.D.

Mgr. Lukáš Stibůrek, Ph.D.

Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.

Ing. Kateřina Veselá, Ph.D.

Mgr. Daniela Záhoráková, Ph.D.

 

Lektor/lektorka

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

8

částečný prac. úvazek

Mgr. Silvie Táborská

Mgr. Martin Prokeš

Mgr. Kateřina Černíková

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

Mgr. Klára Havlíčková

 

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Přijatý uchazeč

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Tereza Serranová

MUDr. Filip Růžička

 

 

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

děkan fakulty

Hodnocení: spravovat