1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení, která probíhají

v červenci 2011 na obsazení míst

akademických pracovníků/pracovnic

Docent/docentka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc.

Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

 

Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.

 

 

Odborný asistent/odborná asistentka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav pro histologii a embryologii
1. LF UK

1

celý prac. úvazek

 

MUDr. Filip Vagner

Farmakologický ústav
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

1

 

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.

Ústav hygieny a epidemiologie
1. LF UK a VFN

1

 

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Alexandra Kmeťová

Ústav pro humanitní studia v lékařství
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Gustáv Bízik
Mgr. MUDr. Ludmila Bartůšková

Ústav patologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Rosalie Jana Bennett
MUDr. Jan Galko
MUDr. Kateřina Jandová
MUDr. Blanka Marečková

Ústav imunologie a mikrobiologie
1. LF UK a VFN

4

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Václava Adámková
RNDr. Jiří Hrdý
MUDr. Renáta Čermáková
MUDr. Petr Šrámek

Ústav buněčné biologie a patologie
1. LF UK

8

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Tereza Cermanová
Dr. Guy Hagen
MUDr. Pavel Jůda
Ing. Lubomír Kováčik, Ph.D.
Ing. Pavel Křížek, Ph.D.
Dr. Christian Lanctôt, Ph. D.
Dr. Alexey Popov, Ph.D.
Mgr. Jana Šmigová

Pediatrická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
MUDr. Libuše Polanecká
MUDr. Silvie Netvalová

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Hájíček
MUDr. Martina Nováková

Chirurgická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

2

částečný prac. úvazek

Nepřihlásil se žádný uchazeč

Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Aneta Krajcová

Klinika nefrologie
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

III. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Miloš Mráz

IV. interní klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

Neurologická klinika
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Jana Lízrová
MUDr. Martin Forgáč
MUDr. Vladimír Línek, CSc.
MUDr. Veronika Tichá
MUDr. Jana Volná

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

6

částečný prac. úvazek

Ing. Daniela Kmetonyová
Ing. Jiří Vopravil, Ph.D.
Mgr. Lenka Čablová
PhDr. Jiří Libra
Mgr. Martin Bayer
MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Eva Šimůnková
MUDr. Štěpánka Staňková

II. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Hrubý
MUDr. Kateřina Magdalena Plocová

III. Chirurgická klinika
1. LF UK a FN v Motole

2

částečný prac. úvazek

MUDr. Michal Barna
MUDr. Petr Nesnídal

Urologická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole

1

částečný prac. úvazek

MUDr. Eva Košľabová

Interní klinika
1. LF UK a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.
MUDr. Karolina Broulíková
MUDr. Kateřina Krejčí
MUDr. Eva Vernerová

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

4

částečný prac. úvazek

MUDr. Jitka Hubáčková
MUDr. Kateřina Buusová Smečková, MBA
MUDr. Ladislav Nováček
MUDr. Silvia Sičáková

Pneumologická klinika
1. LF UK a FTN spol.

3

částečný prac. úvazek

MUDr. Markéta Černovská
MUDr. Ivana Hricíková
MUDr. Luděk Stehlík

 

 

Asistent/asistentka

 

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Anatomický ústav
1. LF UK

2

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Jana Bednářová
Ing. Eliška Krejčí, Ph.D.

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Ivana Vomelová

Ústav biofyziky a informatiky
1. LF UK

5

částečný prac. úvazek

 

Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ing. Daniel Jirák, Ph.D.
MUDr. Ing. Tomáš Viták, Ph.D.
Mgr. Jan Zeman
Ing. Tomáš Funda

Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a FN Na Bulovce

1

částečný prac. úvazek

 

MUDr. Iva Mikysková

Lektor/lektorka

 

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN

1

celý prac. úvazek

PhDr. David Horváth

Lektor/lektorka podpůrných forem pedagogické činnosti

Název pracoviště

Počet míst

Druh úvazku

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky
1. LF UK a VFN

2

částečný prac. úvazek

 

Bc. Markéta Lindnerová
Bc. Amalie Pavlovská

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

10

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Jindřiška Hálková
Mgr. Silvie Táborská
Bc. Olga Nováková
Mgr. Martin Prokeš
Mgr. Růžena Hlavičková
Bc. Zuzana Rodová
Mgr. Kateřina Vondřejcová

I. Chirurgická klinika
1. LF UK a VFN

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Dagmar Škochová

Oční klinika
1. LF UK a ÚVN

1

částečný prac. úvazek

 

Mgr. Žofie Schneiderwindová

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
děkan fakulty

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat